Puratos je stejně oddaný jak lidem, tak i životnímu prostředí, a proto slibujeme, že uděláme vše, abychom pomohli lidem v komunitách, se kterými pracujeme. Od sdílení našich znalostí a dovedností s těmi, kterým štěstěna nebyla tolik nakloněna, po investice do programů udržitelnosti, které chrání biologickou rozmanitost a zlepšují životní podmínky místních lidí. S ohledem na tuto skutečnost zahájil Puratos v roce 2016 dvě nadace.

Bakery School Foundation - nadace pekařských škol

Nadace pekařských škol byla založena s cílem poskytovat kvalitní vzdělání znevýhodněným mladým lidem v rozvojových zemích.

Když Puratos začal působit v Indii, všimli jsme si mnoha dětí na ulicích. Byli mladí, s malou nadějí do budoucnosti. Jejich rodiče vydělávali minimální mzdy a nemohli investovat do vzdělání svých dětí. Zároveň pro nás bylo stále obtížnější najít kvalifikované technické poradce – tento boj jsme sdíleli s našimi zákazníky, kteří také čelili vážnému nedostatku kvalifikovaných pekařů, cukrářů a čokolatiérů.

Tak vznikla myšlenka naší Bakery School (pekařské školy) a jen o pár let později, v roce 2014, byla otevřena úplně první škola v Bombaji ve spolupráci s Bakery School Foundation. Následovalo mnoho dalších, včetně Brazílie, Mexika, Jižní Afriky, Rumunska a Filipín.

Naše kurzy jsou navrženy tak, aby žáky posunuly nad rámec základního vzdělání a poskytly jim praktický výcvik, který potřebují, aby si vydělali na důstojné životní minimum. Program zahrnuje stáže v různých společnostech, kde jsou studenti placeni. 

 

 

Zavazujeme se také zaměstnávat absolventy v našich dceřiných společnostech na základě zásluh a úspěchu, případně jim pomáhat najít práci u našich zákazníků. Doufáme, že do roku 2030 pomůžeme 1000 mladým lidem z rozvojových zemí realizovat jejich vášeň na jedné z našich škol.

Next Generation Cacao Foundation - nadace příští generace kakaa

Nadace Next Generation Cacao Foundation je navržena tak, aby přispívala k sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji komunit pěstujících kakao zapojených do programu Cacao-Trace™. Je to nezisková organizace, která si klade za cíl zlepšit životní úroveň pěstitelů kakaa a zajistit, aby dostali spravedlivý podíl na hodnotě vytvořené v dodavatelském řetězci čokolády. Nadace toho dosahuje distribucí „Čokoládového bonusu“, prémie, kterou platí zákazníci Cacao-Trace.

Nadace funguje jako prostředek pro shromažďování a přidělování čokoládového bonusu: 100 % vybraných částek se dostává k farmářům. Veškeré provozní náklady hradí Belcolade.

Související stránky:

Lepší život

Pro Puratos budou naši lidé vždy na prvním místě. Vyvažujeme inovace s tradicemi, abychom zajistili nejvyšší kvalitu, která nikdy nekompromituje naše hodnoty a jdeme dále, abychom se podělili o náš úspěch s těmi, kdo se k nám připojili na naší cestě.

Čtěte více

Dědictví

Pečení a výroba čokolády patří mezi nejstarší a nejcennější dovednosti lidstva. S velkou hrdostí toto dědictví zachováváme.

Čtěte více