Naše závazky

Odkaz příštím generacím

Vše, co dnes děláme, se dotkne i příštích generací. Puratos se zavazuje působit jako společensky odpovědná firma ve všech oblastech, ať už se jedná o naši planetu, společnost, produktové dědictví, zdroje nebo zaměstnance společnosti Puratos.

Objevte

Zdraví a pohoda

Náš koncept "Zdraví a pohoda" se skládá z 10 stavebních bloků. Zatímco oblast "zdraví" je vědecky podložena, "pohoda" souvisí se subjektivním vnímáním spotřebitelů v oblasti toho, jaké vlastnosti potravin jsou pro lidské tělo prospěšnější.

Objevte

Clean(er) Label - etiketa bez éček

Spotřebitelé se stále více zajímají o složení potravin, a proto také věnují více pozornosti etiketám na výrobcích. Preferují krátké, jasné a srozumitelné informace a vyhledávají výrobky především s přírodními surovinami a s názvy, kterým rozumí.

Objevte