Naše závazky pro lepší planetu

My v Puratos víme, jak důležité je dobře se starat o naši planetu. Redukujeme, znovu používáme a recyklujeme co nejvíce můžeme a zavázali jsme se, že pomůžeme zachovat naše lesy a biologickou rozmanitost. Navíc je naším cílem zodpovědné získávání všech našich ingrediencí a zajištění minimálního dopadu na planetu Zemi. Víme ale, že to dnes již nestačí. A proto jsme se zavázali k souboru jasných cílů udržitelnosti: stát se uhlíkově neutrálními do roku 2025 pro naše provozy, mít vyvážené hospodaření s vodou do roku 2030 a celosvětově do roku 2030 také zcela eliminovat odpad, který jde na skládky (Zero Waste to Landfill).

Chápeme, že cíl bez plánu je jen sen, a proto jsme přišli s následujícími způsoby, které nám pomohou dosáhnout našich předpokládaných milníků. Další informace naleznete v naší výroční zprávě o udržitelnosti.

Zodpovědné získávání zdrojů

Zodpovědné získávání zdrojů

Pro výrobu vysoce kvalitních surovin pro náš pekařský, cukrářský a čokoládový průmysl získává Puratos mnoho různých surovin z celého světa. Jsme 100% oddáni zodpovědnému získávání zdrojů a ujišťujeme se, že spolupracujeme a udržujeme otevřený dialog s lidmi zapojenými do našeho dodavatelského řetězce.

Životní prostředí

Životní prostředí

Jsme odhodláni vytvářet pozitivní dopad na společnost. Za tímto účelem realizujeme plány na dosažení CO2 neutrality, zodpovědného využívání vody a snížení odpadu.

Náš závazek vůči vám a budoucím generacím

Jsme odhodláni vytvářet pozitivní dopad na společnost a tuto velkou odpovědnost nebereme na lehkou váhu. S našimi závazky vůči vám a budoucím generacím jsme oddáni holistickému provoznímu modelu, který je udržitelný, respektující a vyvážený.

Čtěte více

Lepší život

Pro Puratos budou naši lidé vždy na prvním místě. Vyvažujeme inovace s tradicemi, abychom zajistili nejvyšší kvalitu, která nikdy nekompromituje naše hodnoty a jdeme dále, abychom se podělili o náš úspěch s těmi, kdo se k nám připojili na naší cestě.

Čtěte více