Zodpovědné získávání zdrojů

Pro výrobu vysoce kvalitních surovin pro náš pekařský, cukrářský a čokoládový průmysl získává Puratos mnoho různých surovin z celého světa.  Globální poptávka po surovinách, jako je palmový olej, kakao, mouka a cukr, může vyvíjet tlak na naše přírodní ekosystémy a může ovlivnit udržitelný rozvoj místních komunit. Ve společnosti Puratos věříme, že odpovědné získávání zdrojů je klíčem k etickému obchodování. A spotřebitelé se právem zajímají o to, odkud jejich potraviny pocházejí, jak jsou vyráběny a jakým způsobem jsou získávány. 

Proto jse 100% oddáni zodpovědnému získávání zdrojů a ujišťujeme se, že spolupracujeme a udržujeme otevřený dialog s lidmi zapojenými do našeho dodavatelského řetězce. Žádáme naše dodavatele, aby podepsali náš etický kodex, anebo sdíleli jejich s námi. Je pro nás životně důležité, abychom měli stejnou úroveň etických požadavků v našich dodavatelských a výrobních řetězcích. 

Palmový olej

Palm oil is an essential ingredient in Puratos products. It makes our food taste and smell great, enabling us to offer you the high-quality products you expect and deserve. Nevertheless, we are aware that not all palm oil production is sustainable.

Palmový olej je základní složkou produktů Puratos. Díky tomu naše jídla skvěle chutnají a voní, což nám umožňuje nabízet vám vysoce kvalitní produkty, které očekáváte a které si zasloužíte. Jsme si však vědomi toho, že ne veškerá produkce palmového oleje je udržitelná.

Puratos je od roku 2010 členem Roundtable on Sustainable Pal Oil (Společnost kulatého stolu pro obnovitelný palmový olej - RSPO). To znamená, že dodržujeme přísná kritéria a zavázali jsme se používat 100% udržitelný palmový olej, který je šetrnější k životnímu prostředí a má pozitivní sociální a etický dopad. Kromě toho spolupracujeme s našimi dodavateli, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami, abychom posunuli udržitelnou produkci palmového oleje dál.

Zavázali jsme se k udržitelnému dodavatelskému řetězci palmového oleje, který:

 • Je bez odlesňování a používání ohně;
 • Chrání biologickou rozmanitost a divokou zvěř;
 • Chrání rašeliniště: rašelina je pro naši planetu nesmírně důležitá, protože funguje jako úložiště uhlíku, je skvělým přirozeným prostředím pro divokou zvěř a hraje roli ve vodním hospodářství;
 • Chrání les posílením oblastí s vysokou hodnotou z hlediska ochrany přírody (High Conservation Value - HCV) a lesů s velkou zásobou uhlíku (High Carbon Stock - HCS). Tyto lesní oblasti jsou ve vzácných nebo ohrožených ekosystémech (nebo je zahrnují) , a jsou kritické pro místní komunity;
 • Chová se eticky a respektuje práva pracovníků a místních komunit v souladu s mezinárodními zásadami lidských práv a platnými místními zákony;
 • Zlepšuje pracovní podmínky a živobytí pracovníků prostřednictvím odpovědné výroby, vzdělávání a zdravotnických služeb;
 • Podporuje začlenění drobných pěstitelů do našich udržitelných dodavatelských řetězců palmového oleje;
 • Splňuje vysoké standardy transparentnosti prostřednictvím podávání zpráv o vysledovatelnosti olejových palem.

Kakao

Tradiční způsob práce v čokoládovém průmyslu nezaručuje udržitelnou budoucnost. Navíc ceny, které zemědělci dostanou zaplaceno za kakao, jsou příliš nízké. To mnohé z nich donutilo přestat pěstovat kakao a přeměnit své plantáže, nebo prostě úplně skončit se zemědělstvím. V posledních letech odvedl čokoládový průmysl o něco lepší práci, když pomohl farmářům produkovat více kakaa, což ale vedlo k ještě nižším cenám.

Cacao-Trace: Život měnící přístup k udržitelnému získávání kakaa

Program Cacao-Trace zaručuje, že farmáři dostanou za kakaové boby nejlepší možnou cenu. Dostávají prémiovou odměnu a náš jedinečný Čokoládový bonus 0,10 euro za prodaný kilogram. Zajištěním prémie kvality a čokoládového bonusu sdílíme hodnotu v celém řetězci, zejména s pěstiteli kakaa. Sdílením hodnoty investujeme do pěstitelů kakaa a jejich komunit, což má dopad, který jim mění život. 

Naše certifikace Cacao-Trace zaručuje:

 • Lepší život zemědělcům díky lepším příjmům, lepšímu zdraví, lepšímu vzdělání;
 • Lepší planeta díky zařazení agrolesnictví do programu;
 • Lepší podnikání;
 • Lepší spotřebitelské myšlení.

Volbou Cacao-Trace mohou naši zákazníci a spotřebitelé mít přímý pozitivní dopad na životy pěstitelů kakaa a zároveň těžit ze zlepšení chuti. Stejně jako s našimi výjimečnými zkušenostmi v oblasti fermentace a jedinečnou bezkonkurenční mezinárodní sítí posklizňových center vytváříme čokoládu vynikající chuti. Vynikající chuť čokolády Cacao-Trace je potvrzena prestižními oceněními, jako je Award Cocoa of Excellence, Paříž 2013 nebo Nejvyšší aukce, Cocoa of Excellence na Chocoa 2019. Výhra pro všechny!

Ovoce

Výzkum Taste Tomorrow potvrzuje, že si nikdy dříve nebyli spotřebitelé tolik vědomi příběhů, které jsou za jejich jídlem. V 1. čtvrtletí roku 2021 jsme provedli průzkum s našimi zákazníky, který potvrdil, že hodnoty se vytvářejí prostřednictvím konceptů "blíže k Vám" a "transparentnější dodavatelské řetězce".

S programem Puratos "Z pole na vidličku" jsme blízko farmářům (přímo nebo prostřednictvím 1. transformace), vytváříme hodnotu pro pěstitele ovoce (valorizace 2. stupně kvality, diverzifikace výnosů) a místní komunity a zároveň snižujeme dopad na životní prostředí (hospodaření s vodou a půdou).

Získáváme místně specifické původní druhy a odrůdy, abychom přinesli odlišnou chuť a zároveň nabídli transparentnost zákazníkům a spotřebitelům.

Životní prostředí

Jsme odhodláni vytvářet pozitivní dopad na společnost. Za tímto účelem realizujeme plány na dosažení CO2 neutrality, zodpovědného využívání vody a snížení odpadu.

Lepší planeta

My v Puratos víme, jak důležité je dobře se starat o naši planetu. Redukujeme, znovu používáme a recyklujeme co nejvíce můžeme a zavázali jsme se, že pomůžeme zachovat naše lesy a biologickou rozmanitost. Navíc je naším cílem zodpovědné získávání všech našich ingrediencí a zajištění minimálního dopadu na planetu Zemi.