Clean(er) Label - etiketa bez éček

Spotřebitelé se stále více zajímají o složení potravin, a proto také věnují více pozornosti etiketám na výrobcích. Preferují krátké, jasné a srozumitelné informace a vyhledávají výrobky především s přírodními surovinami a s názvy, kterým rozumí.

Clean(er) Label

Clean Label – etiketa bez éček je všeobecně přijatý termín, který se v potravinářství používá, avšak zatím nemá pevně danou definici. Obvykle se tak přistupuje pouze k omezení nebo odstranění některých ingrediencí. V označení pak najdeme např. bez přísad, bez konzervačních látek, bez umělých barviv apod.

Obecně vzato, produkt se srozumitelnou etiketou by se měl skládat jen z omezeného počtu známých surovin. Názor veřejnosti se stále vyvíjí a především se značně liší stát od státu. Kromě toho je srozumitelná etiketa pohyblivý cíl naší doby. V Puratos proto považujeme za vhodnější pracovat s termínem “srozumitelnější etiketa”, což lépe vystihuje, že se nejedná o konečný stav, ale o stále probíhající proces. 

Synergie ingrediencí

V Puratosu máme zkušenosti s přísadami pro pekařství, cukrářství a čokoládu. Často jsme schopni pomáhat vytvářet kratší a jasnější seznam složek pro hotový výrobek, protože známe interakce mezi všemi složkami. Vezměte například plněný muffin. Nabízíme všechny ingredience produktu: mix pro pečení, ale i náplň a dekoraci. Hledáním synergií mezi různými složkami garantujeme, že můžeme snížit celkový počet složek uvedených na štítku.

Pokud možno bez "éček"

Společnost Puratos má obrovské dědictví výrobků, které jsou úspěšné již celá desetiletí. Například S500, známý jako nejlepší zlepšovač chleba. Pro tyto výrobky nabízíme jak standardní sortiment, tak i alternativy clean label. Každý nový produkt je však formulován tak, aby byl od samého počátku co nejčistší.

Zjistěte více

Chcete znát, která Clean(er) Label řešení Puratos nabízí pro váš místní trh?