Puratos a udržitelnost (3): návrat vody do přírody

27 kvě 2019

Korporátní

 

Pro každé euro, které Puratos vydělá, je potřeba litr vody. Není třeba říkat, že voda je pro naši společnost nesmírně důležitá. Proto jsme použili vodu jako jeden z našich hlavních cílů udržitelnosti. V roce 2030 musí být naše spotřeba vody snížena o 25 % a veškerá voda, kterou vypustíme, musí být 100% pod kontrolou, abychom ji mohli vrátit zpět do přírody. Říkáme tomu vodní bilance. Franck Cassé, manažer programu pro udržitelnost životního prostředí ve společnosti Puratos, vysvětluje, co společnost Puratos realizuje právě pro vodní bilanci. „Stejně jako u projektů, které jsme zřídili, abychom se stali uhlíkově neutrálními, je i pro všechny projekty vodní bilance důležitým předpokladem něco pozitivního, co dává smysl lidem a přírodě.“

Voda je pro Puratos extrémně důležitá

„Jako společnost působící v potravinářském průmyslu potřebujeme k provozu vodu. Nejen jako ingredienci, ale také pro chlazení, čištění a pro lidi ve výrobě. Používáme ji a pak ji vypustíme; 95 % vody se vrací zpět do životního prostředí. Abychom vám ukázali, jak je pro nás důležité: potřebujeme 1 litr na každé vydělané euro. Proto je naše vodní bilance jedním z našich hlavních cílů směřujících k udržitelnému provozu. Naším dalším klíčovým cílem je snížit emice oxidu uhličitého a stát se uhlíkově neutrálními v roce 2025. Ale naše vodní bilance - také nazývaná správa vod - je obtížnější a nejistá než emise CO2. Když nám dojde voda, nemáme práci.“

Světu dochází voda

Voda je stále vzácnější. Kvůli klimatickým změnám, odlesňování, měnícím se životním stylům s vyšší spotřebou vody (více sprch a toalet) a rostoucí světové populaci. „Společnost Puratos má výrobní závod v Sao Paulu. V poslední době muselo město zápasit s nedostatkem vody a voda byla na příděl na 6 hodin denně. Náročné pro 20 milionů obyvatel města a také pro nás. Tentokrát to bylo v Sao Paulu, stane se to ale celosvětovým problémem.“

 

 

 

Vodní bilance, aby se zabránilo trvalému nedostatku vody

Aby nedošlo k trvalému nedostatku vody v blízké budoucnosti, voda by měla být používána s opatrností. „Společnost Puratos se zavázala, že nebudeme používat více vody, než kolik potřebujeme, a po použití chceme vodu vrátit do životního prostředí v dobrém stavu. Říkáme tomu vodní bilance. A to znamená, že voda, kterou vypouštíme, by měla být čistá a vhodná k tomu, aby se mohla znovu vracet do přírody. “

 

Voda je lidské právo a společná odpovědnost

„Voda je lidské právo. Nikdy by se neměla stát komoditou pro bohaté. Pokud zemědělec v Brazílii zaplatí méně než Puratos, měli bychom využít všechnu vodu? Samozřejmě že ne. Musí být k dispozici všem, bohatým i chudým. Musíme najít způsob, jak sdílet zdroje, protože prostě není dost pro každého. A my musíme svou vodu chytře použít. Je-li zde vypuštěná voda znečištěná, zemědělec, který zavlažuje svou půdu, bude používat znečištěnou vodu k pěstování svých plodin. A pokud se řeky vypaří, ryby zemřou. Důsledky se dotknou nás všech, takže inteligentní využívání vody je společnou odpovědností. Pevně věříme, že aktivní spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem má zásadní význam pro zabezpečení vody pro lidi a přírodu.“

 

Činy namísto slov

Ve srovnání s celkovou spotřebou vody na světě není společnost Puratos velkým spotřebitelem. "Nikdo není; existují miliardy malých spotřebitelů. Celá komunita by si měla být vědoma nebezpečí; potřebujeme, aby všichni správně zacházeli s vodou. Takže zapojujeme komunitu. A abychom byli důvěryhodní, musíme jít vzorem. Žádáme ostatní o závazek a zároveň jdeme příkladem, abychom dokázali, že to sami bereme velmi vážně.

My tedy odebíráme vodu, ale pouze z udržitelných zdrojů. Podzemní vody využíváme v oblastech, kde je jí dostatek. A tam, kde je nedostatek, pak zvolíme jiné řešení, jako je použití dešťové vody. V našem největším provozu výroby čokolády pochází z deště 10 % naší vody, na konci roku 2019 by to mělo být 20 % a za tři roky chceme, aby se zvýšila na 50 %. Abychom toho dosáhli, a abychom se ujistili, že je vždy k dispozici dostatek vody, musíme vybudovat velké záchytné nádrže, aby se voda uložila před jejím použitím a vypuštěním. “

Jak Puratos zajišťuje dostatek vody

Použití dešťové vody je jedním z možných udržitelných vodních řešení. Přístup společnosti Puratos k vodní bilanci se však v jednotlivých zemích liší a je upraven podle dostupnosti podzemní vody. „Na téměř každém výrobním místě je hlavní výzvou voda. Jak se ujistíme, že je vždy k dispozici? A jak ji použijeme, aby to bylo dobré pro společnost, lidi a životní prostředí? K tomu jsme se zavázali v udržitelné vizi společnosti Puratos. Využíváme nejrůznějších činností: používáme správné nástroje; používáme pouze vodu, kterou skutečně potřebujeme; vodu používáme opakovaně, pokud je to jen možné; vysazujeme stromy kolem našich kakaových plantáží, abychom zadrželi vodu (což nám také pomáhá v našem cíli stát se uhlíkově neutrálními). A děláme maximum pro čistotu vody, než ji vypustíme.

 

Odpovědné vypouštění vody

Puratos bere kvalitu své odpadní vody velmi vážně. „Veškerá voda, kterou vypustíme, musí být 100% pod kontrolou. To neznamená, že se naše odpadní voda promění v pitnou vodu. V prvé řadě, voda, která jde přímo do kanalizace, nemusí být pitná. A za druhé, pitná voda není pro životní prostředí dobrá. Ryby tam okamžitě zemřou. Zajistíme, aby naše vypouštěná voda byla vhodná pro životní prostředí; chceme, aby zdravé ryby žily ve vodě, kterou vypustíme.“

 

 

 

 

Rybníky a horské toky naplněné čistou odpadní vodou

Abychom ukázali zaměstnancům a návštěvníkům, že odpadní voda je ideální pro život ryb, vytváří Puratos rybníky u několika továren. „Náš výrobní závod v Číně se nachází v okrajové části Guangzhou. Zaměstnanci se nemohli během přestávky na oběd vydat na malou procházku, protože v okolí nebylo nic. Vytvořili jsme zde rybník, abychom ukázali kvalitu naší vypouštěné vody, umístili kolem ní stromy a lavičky a udělali z ní příjemné místo k trávení času. Opět platí: dobré pro přírodu, dobré pro lidi a dobré pro společnost.

Čínský rybník není jediným příkladem. Jeden závod Puratos se nachází v Saint-Vith, v Belgii. Mimo jiné se zde nachází Knihovna kvasů. „Je tam krásná krajina. A s naší úpravou odpadních vod chceme vytvořit vodní mokřady. Žádný rybník zde není, ale malý horský potok, ve kterém plavou zdraví pstruzi. Je to krásné místo a je to dobré pro životní prostředí: chceme využít naše odpadní vody užitečným způsobem a dát rybám lepší reprodukční plochu. “

Využití vody chytrým způsobem

V roce 2019 bude spuštěn velký projekt vodní bilance. „Naše místo v belgickém Andenne využívá z celé společnosti nejvíce vody - 25 %. Je to je způsobeno charakterem lokality Andenne: zaměřujeme se zde na biotechnologii. Kvasinky, kvas, enzymy a proces sušení… všechno potřebuje hodně vody. Nyní jsme však uprostřed rozsáhlého projektu opětovného využití vody z našich odpadních vod, což by mělo snížit spotřebu vody o 30 %.

Budujeme zde také rybník, hned vedle parkoviště pro zaměstnance, abychom ukázali, že je vše pod kontrolou. Snažíme se používat vypouštěnou vodu v našem provozu. V našich výrobcích tuto vodu nepoužijeme, ale jinde ano. Porovnejte to s čištěním auta nebo splachováním toalety. Nyní k tomu používáme pitnou vodu, což je dost směšné: nejprve dáte spoustu energie do dezinfekce vody a pak s ní spláchnete toaletu. Voda by měla být používána chytřejším způsobem a na tom pracuje Puratos. “

 

Tento článek je součástí série o Puratos a udržitelnosti.  V první části popisujeme vizi Puratos v oblasti udržitelnosti. V druhé části se dočtete o  aktivitách Puratos k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2025.