Puratos a udržitelnost (1): konkrétní kroky pro pozitivní dopad

27 kvě 2019

Korporátní

Téměř každá společnost bude pravděpodobně tvrdit, že považuje udržitelnost za mimořádně důležitou. Existují však obrovské rozdíly mezi vizí a strategií, jak fungovat udržitelným způsobem. Kupujete certifikáty, platíte uhlíkovou daň, nebo podnikáte konkrétní kroky sami? Puratos pevně věří v to poslední a stanovuje si vlastní ambiciózní cíle udržitelnosti. Franck Cassé, manažer programu pro udržitelnost životního prostředí ve společnosti Puratos, vysvětluje vizi společnosti o udržitelnosti a jaká opatření jsou zavedena k dosažení jejích ambiciózních cílů. „Jako velká společnost můžeme skutečně něco změnit.“

Udržitelnost je mnohem více než jen kompenzace

Pro společnost Puratos není udržitelné fungování pouze o kompenzaci toho, co berete z prostředí. Franck: „Chceme udělat mnohem víc. Akcionáři, manažerský tým a zaměstnanci sdílejí vizi, že Puratos má budoucnost pouze, pokud výrazně přispěje v sociální a environmentální oblasti. Fungování udržitelným způsobem je nutností. K čemu je zisk, když se ničí Země? A nechceme čekat, až vlády přijmou opatření. Jako velká společnost, s 64 výrobními závody ve 46 zemích a se zákazníky ve více než 100 zemích, může společnost Puratos skutečně něco změnit.“

Obránci životního prostředí v každém provozu

Jak je udržitelnost začleněna do organizace? „Puratos je decentralizovaná organizace. Nemáme velký globální tým pro udržitelnost. V každém z našich hlavních výrobních závodů jsme jmenovali ochránce životního prostředí: osobu, která nejlépe odpovídá tomu, aby vedla program udržitelnosti na tomto místě. Spolu se mnou spouštějí ochránci životního prostředí všechny druhy udržitelných iniciativ. Nemají za to peníze navíc, jsou vnitřně motivováni k tomu, aby přispívali k lepšímu prostředí. Zaměstnanci společnosti Puratos jsou opravdu hrdí na to, že pracují pro společnost, která podniká konkrétní kroky k udržitelnosti.“

Ambiciózní cíle: uhlíková neutralita a rovnováha vodního prostředí

„Existuje mnoho oblastí, na které se můžete zaměřit, když se snažíte pracovat udržitelnějším způsobem. Pro společnost Puratos je fokus na uhlíkové emise a vodní bilanci. Postupně začleníme i další aspekty. Zaměřujeme se však na tato dvě témata, protože zde dokážeme opravdu něco změnit. Stanovili jsme si ambiciózní cíle: v roce 2025 chceme být uhlíkově neutrální, v roce 2030 chceme snížit spotřebu vody o 25 % a do té doby musí být veškerá voda, kterou vypouštíme přímo do řek, dobrá pro ryby. K dosažení těchto cílů směřujeme 4 až 5 % všech našich investic do životního prostředí.

Konkrétní kroky vedoucí k udržitelnosti  

Vzhledem k tomu, že jsme decentralizovaná společnost, mnoho projektů udržitelnosti je nastaveno na celosvětové cíle. Každá výroba má své vlastní konkrétní opatření. A navíc jsou zde programy Puratos, jako je program Planet a program Cacao-Trace, a ty mají za cíl nejen dobré životní prostředí, ale také komunitu. Každý projekt musí splňovat tři kritéria vedoucí k udržitelným výsledkům. „Všechno, co děláme, musí být dobré pro lidi, dobré pro životní prostředí a dobré pro ekonomiku. Projekt může být udržitelný pouze tehdy, splňuje-li tato tři kritéria. “

 

Tento článek je součástí série o Puratos a udržitelnosti. V druhé části se dočtete o  aktivitách Puratos k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2025. Ve třetí části můžete objevit, co společnost Puratos podnikla pro redukci a kontrolu použití vodních zdrojů.