Puratos a udržitelnost (2): uhlíkově neutrální v roce 2025

27 kvě 2019

Korporátní

Společnost Puratos se zavázala k ambiciózním cílům v udržitelnosti: společnost musí být v roce 2025 neutrální z hlediska emisí uhlíku a naše využívání vody musí být plně pod kontrolou do roku 2030. K dosažení těchto cílů společnost Puratos vytvořila velmi konkrétní projekty. Franck Cassé, manažer programu pro udržitelnost životního prostředí společnosti Puratos, nám vypráví o projektech, jejichž cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality. „Každá společnost může nakupovat certifikáty a stát se CO2 neutrální jen díky kompenzaci. To není naše cesta, chceme dělat víc než to. 

Dobré pro lidi, prostředí a ekonomiku

Ve vizi společnosti Puratos o udržitelnosti musí být všechny postupy udržitelné, aby měly budoucnost. A to může být udržitelné pouze tehdy, když vše, co děláte, je dobré pro lidi, dobré pro životní prostředí a dobré pro ekonomiku. Každý projekt musí splňovat všechna tato tři kritéria. „Pekařské školy jsou toho příkladem. Tyto školy byly otevřeny, protože jsme chtěli pomáhat dětem na ulici a zároveň rozvíjet kvalifikovanou práci a řešit problém vzdělávání. Cílem bylo udělat něco, co dává smysl našim zaměstnancům i zákazníkům. Nemůžete jen rozdávat peníze; musí to být smysluplné. To je způsob, jakým chce Puratos pracovat; vše, co děláme, musí dávat smysl jak pro společnost, tak pro lidi a životní prostředí. A chceme na tom ukázat vedení. “

Konkrétní kroky vedoucí k uhlíkové neutralitě

Globálně společnost Puratos emitovala 100.000 tun CO2 v loňském roce. Co tedy děláme v Puratos, abychom se stali v roce 2025 neutrální? „CO2 pochází z energie, kterou spotřebováváme ve výrobě. Na snížení spotřeby energie podnikáme mnoho různých kroků. 95% našeho osvětlení je dodáváno pomocí LED svítidel, používáme vysoce účinné kotle, staráme se o efektivitu chlazení, zajišťujeme udržitelnější čištění… snižujeme všude tam, kde je to možné.

Pořád ale potřebujeme energii. Používáme tedy stále více a více udržitelné energie. Nyní se snažíme přinést do našich závodů větrné turbíny, což je dost velké prohlášení a není to nejjednodušší věc. Pokud se jedná o větrné turbíny, mnoho lidí má stále v hlavě nastaveno „ne za mým domem“. Považujeme to za naši práci změnit jejich myšlení na „toto je opravdu důležité pro naši budoucnost“. 

Zachytávání uhlíku výsadbou stromů

Namísto pouhého vyrovnání uhlíkových emisí, které by mohlo být snadno provedeno nákupem certifikátů, se společnost Puratos rozhodla zasadit stromy. „Vysazování stromů je účinný způsob, jak zachytit uhlík. Děláme to na plantážích, které jsou součástí našeho programu Cacao-Trace. Mnoho zemědělců pěstuje pouze jeden druh stromu:  kakaovník. Monokultura je však v mnoha ohledech nebezpečná: pro půdu je to špatné, způsobuje to potřebu více hnojiv a tím i zvýšení nákladů. Plantáž se navíc stává velmi náchylnou k chorobám. Takže se snažíme přesvědčit zemědělce, aby začali pracovat v zemědělsko-lesnickém hospodářství. To znamená výsadbu různých druhů stromů mezi stromy kakaovníků. Jsou to  stromy pěstované pro dřevo, jedlé ořechy nebo plody jako např. pomelo, někdy také vanilovník a pepřovník. Těmto stromům říkáme stínové: malý kakaovník nemá rád příliš mnoho deště a slunce a dává přednost růstu ve stínu jiných stromů. “

Výhody agrolesnictví

Puratos i zemědělci mají prospěch z tohoto zemědělského modelu, který kombinuje stínové stromy s meziplodinami. Stromy zachytí CO2 a pomáhají Puratosu dosáhnout jeho ambiciózního cíle. Zemědělec má tři výhody:

  1. jeho kakaovníky těží ze stínu díky sníženému riziku chorob a zvýšené biodiverzity, která zlepšuje opylování kakaa, což vede ke zvýšené produkci
  2. vytváří další zdroje příjmů prodejem ovoce
  3. stromy hnojí půdu a snižují náklady zemědělců na hnojiva

Tento projekt je kombinací našich cílů směrem k planetě a programu Cacao-Trace, které se vzájemně posilují. „V naší vizi je to velmi udržitelný projekt: je dobré, aby životní prostředí rostlo více než jeden druh stromu. Zajišťujeme zemědělcům lepší, stabilnější příjem a dáváme jim najevo, že naše cíle jsou dlouhodobé, díky čemuž se stávají našimi věrnými partnery. A samozřejmě to pomáhá Puratosu dosáhnout jeho cílů v oblasti uhlíkové neutrality. “

Sto tisíc zasazených stromů v roce 2019

V roce 2019, Puratos zasadí 100.000 stromů, mimo jiné, v těchto zemích: Filipíny, Vietnam, Mexiko a Papua-Nová Guinea. „Do roku 2023 chceme vysadit 300 000 stromů ročně. Potřebujeme na to podporu zemědělců, protože to jsou oni, kdo stromy vysadí. Podporujeme je po technické stránce s projektem PUR (našimi partnery) a také finančně, jinak je to ale zcela na nich. A aby bylo jasno: naši zákazníci výsadbu neplatí. Jedná se o samostatný program, kde úspory ze zlepšení energetické účinnosti platí za stromy, což ale je možné pouze díky dlouhodobému partnerství s farmáři pracujících v programu Cacao-Trace. “

 

Tento článek je druhou částí série o Puratos a udržitelnosti. První část vysvětluje vizi Puratos  v oblasti udržitelnosti. Ve třetí části můžete objevit, co společnost Puratos podnikla pro redukci a kontrolu použití vodních zdrojů.