Náš způsob jednání

Kouzlo Puratos

Všude, kde pracujeme, se přibližujeme lidem.

Usilovně pracujeme na tom, abychom porozuměli kulturám zemí a jejich jedinečnému způsobu fungování. Máme k tomu dva důvody:  chceme lépe pochopit přání zákazníků v těchto zemích, ale také tyto jedinečné kultury sdílet na místní i globální úrovni.

S rozmanitostí spojujeme konzistenci: sdílíme stejné hodnoty a vyvinuli jsme společný způsob, jak dělat věci globálně - nazýváme to "Kouzlo Puratos" (Puratos Magic). Všechno vychází z našich zkušeností v práci s kulturami a jejich nejlepšími pekaři, cukráři a čokolatiéry.

Inspirace & inovace

Pro všechny, s nimiž pracujeme, chceme být zdrojem nových nápadů a důvěry. Myslíme si, že lidé stále více očekávají vyšší standardy v potravinách - standardy kvality i inspirace. Proto spolupracujeme s našimi zákazníky jako spolehliví partneři v oblasti inovací, abychom pomohli splnit tato očekávání. Náš přístup je založen na šesti základních hodnotách Puratos, které jsou podrobně popsány níže.

Týmový duch

Týmový duch

Týmový duch je zásadní součástí způsobu, jakým podnikáme. Věříme, že celek přesahuje součet částí. Jednoduše, společnou prací dokážeme více a budeme mít více zábavy.

Vášeň

Vášeň

S velkou vášní pomáháme našim zákazníkům rozvíjet své podnikání prostřednictvím nových nápadů. S velkým nadšením vytváříme pracovní prostředí, které stimuluje lidi k rozvoji, a odměňuje jejich nadšení důvěrou a podporou.

Etika

Etika

Ve všem, co děláme, řídí naše rozhodnutí etika. Být věrný svému svědomí, dodržování našich profesionálních standardů, dodržování našich závazků a zajištění absolutní bezpečnosti potravin.

Odvaha

Odvaha

Vášeň není nic bez odvahy. Zachycení příležitostí vyžaduje určité množství statečnosti: nikdy se nebojte vyzkoušet nové věci.

Kvalita

Kvalita

Udělat to správně napoprvé, pokaždé - a vždy se snažit zlepšit. Neexistuje lepší vyjádření našeho každodenního úsilí o kvalitu.

Vize

Vize

Inovace vyžaduje vizi. Vize stavět na zkušenostech. Hledat horlivě nové horizonty a pomáhat našim zákazníkům připravit se na stále se měnící budoucnost.

Naše organizace

Společnost Puratos je globální organizace a také rodinná firma, pro kterou je zákazník na předním místě.

Čtěte více

Inovace

Inovace je naším největším aktivem a unikátním prodejním nástrojem, což se v dlouhé historii Puratos již mnohokrát potvrdilo.

Čtěte více