Náš způsob jednání

Posouváme planetu kupředu vytvářením inovativních potravinových řešení pro zdraví a pohodu lidí na celém světě.

Ve společnosti Puratos věříme, že jídlo má v našich životech zcela mimořádný význam. Sílu nakrmit, vyživit, uklidnit a spojit rodiny. Dokáže sjednotit lidi ze všech prostředí a vykouzlit nám úsměv na tváři, když oslavujeme životní okamžiky – velké i malé. Má dokonce jedinečnou schopnost léčit!

Tuto velkou odpovědnost nebereme na lehkou váhu, a proto jsme se aktivně zavázali k holistickému provoznímu modelu, který je udržitelný, respektující a vyvážený. Za tímto účelem realizujeme plány na dosažení uhlíkové neutrality, zodpovědné využívání vody a snížení množství odpadu. Naše suroviny jsou získávány s respektem a naším cílem je zajistit zemědělcům bezpečný a stabilní příjem. Pracujeme v souladu s komunitami, kterých jsme součástí, a v našich pekařských školách investujeme do vzdělávacích příležitostí, které mění život. Jsme oddáni našim zaměstnancům a vytváříme pečující pracovní prostředí, které vítá diverzitu a podporuje osobní rozvoj.

Potravinové inovace jsou energií pro dobro. To je důvod, proč neustále usilujeme o růst našeho pozitivního vlivu vytvářením inovativních potravinových řešení, která podporují zdraví a pohodu a neustále posouvají podniky, zákazníky, lidi a planetu kupředu.

Potravinářské inovace jsou energií pro dobro. Proto se neustále snažíme zvyšovat náš pozitivní dopad vytvářením inovativních potravinářských řešení, která podporují zdraví a pohodu a neustále posouvají podniky, zákazníky, lidi i planetu kupředu.

Naše mise

Ve společnosti Puratos pomáháme zákazníkům uspět v podnikání tím, že přeměňujeme technologie a zkušenosti z potravinářských kultur po celém světě v nové příležitosti. Společně zlepšujeme životy lidí a chráníme planetu.

NAŠE HODNOTY

Vize

Vize

Naše vize definuje naši budoucnost tím, že staví na naší přítomnosti. Spojuje naši strategii s naším cílem a připravuje cestu pro naše týmy, aby ji mohly dokonale realizovat. Vize nám umožňuje snít ve velkém, řešit a překonávat překážky a stanovovat si nové ambice.

Odvaha

Odvaha

Odvaha znamená jednat sebevědomě a optimisticky, když čelíte nepřízni osudu. Nutí nás hledat nová řešení, inovovat a neustále se zlepšovat. Odvaha nám umožňuje podstupovat kalkulovaná rizika při prosazování naší vize.

Vášeň

Vášeň

Inspiruje nás vášeň. Vášeň pro chléb, cukrářské výrobky a čokoládu, vášeň pro naše lidi, naši kulturu, naše zákazníky, naše komunity, planetu a naše výsledky. Vášeň nám dává vyšší smysl pro cíl; umožňuje nám myslet dlouhodobě a zároveň dosahovat krátkodobých výsledků. Vášeň nás nutí dosáhnout toho, co se zpočátku zdálo nemožné, abychom potěšili naše zákazníky.

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce je způsob, jak se rozhodneme zvítězit. Když naše týmy úzce spolupracují a kombinují své nepříznivé zkušenosti, zázemí a sílu, vznikají skvělé věci.

Integrita

Integrita

Integrita je naším morálním kompasem. Řídíme se morálními a etickými zásadami, jednáme s lidmi s respektem a naše hodnoty vždy určují naše jednání. K neetickému chování máme nulovou toleranci.

Kvalita

Kvalita

Kvalita je měřítkem, podle kterého měříme všechny činnosti. Naší snahou je, aby byly správné hned napoprvé, a vždy se snažíme učit a zlepšovat. Za kvalitu je zodpovědný každý z nás, protože usilujeme o nejvyšší standardy a neustále zlepšujeme způsoby fungování.

Náš etický kodex

Náš kodex chování nás vede k tomu, abychom jednali čestně a budovali si důvěru jak vůči kolegům, tak vůči zákazníkům, dodavatelům a všem ostatním zúčastněným stranám, se kterými se setkáváme. Tato důvěra je základem našeho kouzla Puratos, které je zakotveno v našem účelu, poslání a manifestu a v našich hodnotách a pracovních zásadách.

"Kodex chování" společnosti Puratos stanoví zásady, které mají zajistit, aby všechny osoby jednající jménem společnosti Puratos vykonávaly svou činnost eticky a v souladu s mezinárodními a místními zákony a se standardy, které společnost Puratos stanovuje ve svých zásadách, pravidlech, postupech a pokynech skupiny.

Ozvěte se @ Puratos

Společnost Puratos se zavazuje, že bude podnikat spravedlivě, čestně a s respektem k platným zákonům a našim hodnotám a pracovním zásadám. Navzdory tomuto závazku se může stát, že jednoho dne zaznamenáte jednání, které není v souladu s platnými právními předpisy, naším Kodexem chování nebo zásadami naší společnosti. Společnost Puratos si skutečně váží pomoci zaměstnanců a třetích stran, které upozorní na své obavy. Tím dáváte společnosti Puratos možnost se daným problémem zabývat.

Tyto obavy můžete samozřejmě řešit se svým nadřízeným, personálním manažerem nebo kontaktní osobou ve společnosti Puratos. Případně se můžete obrátit také na e-mailovou adresu codeofconduct@puratos.com, náš online portál Speak Up nebo, pokud je ve vaší zemi dostupná, na naši horkou linku Speak Up.

Certifikace

Kvalita je pro nás velmi důležitá, což dokazuje řada certifikátů kvality.

Naše cesta

Od skromných začátků po celosvětový úspěch, připojte se k nám na naší cestě a objevte naši historii a dědictví.

Naše organizace

Společnost Puratos je globální organizace a také rodinná firma, pro kterou je zákazník na předním místě.