Prozkoumejte nejnovější úspěchy CACAO-TRACE v oblasti udržitelné výroby čokolády.

Vydejte se na cestu, kde se skvělá chuť setkává s dobrými skutky. Náš program CACAO-TRACE se zaměřuje na vytvoření udržitelné budoucnosti pro celý řetězec pěstování a zpracování kakaa, a to pro všechny kteří jsou jeho součástí. Objevte jak významný dopad má program CACAO-TRACE a co všechno přináší komunitám pěstitelů kakaa, našim zákazníkům, Vašim spotřebitelům a celé planetě.

Posílení pozice farmářů, zlepšení jejich životní úrovně

Náš závazek s programem CACAO-TRACE není jen o získávání vysoce kvalitních kakaových bobů. Společně s našimi zákazníky pomáháme farmářům a poskytujeme pomoc s trvalým dopadem na celé jejich lokální komunity. Prostřednictvím programů QUALITY PREMIUM a CHOCOLATE BONUS zajišťujeme farmářům v programu CACAO-TRACE lepší příjmy, které jim přidají až 5 průměrných měsíčních příjmů navíc! Jen v roce 2023 dosáhl čokoládový bonus 2,4 milionu EUR, z čehož má prospěch 23 247 farmářských rodin v 8 zemích po světě.

Prozkoumejte další podrobnosti o našich úspěších ve výroční zprávě 2023 NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION.

Čokoládový bonus, ze kterého se 100 % vrací pěstitelům kakaa prostřednictvím přímých plateb na úhradu místních komunitních projektů. V roce 2023 program CACAO-TRACE podpořil transformační projekty, které výrazně a trvale zlepšují životní podmínky. Pro lepší budoucnost dětí našich partnerských farmářů jsme dokončili 12 škol. Pro zajištění přístupu k čisté, pitné vodě po celý rok bylo vybudováno 46 vodních nádrží a studní.

Pěstování udržitelné budoucnosti pro kakaový průmysl

Pěstování udržitelné budoucnosti pro kakaový průmysl

Kompenzací části našich emisí CO2 prostřednictvím programu „CARBON IN SETTING“ v rámci našeho dodavatelského řetězce kakaa máme v úmyslu dále snižovat naši uhlíkovou stopu a podporovat pěstitele kakaa v budování chytřejších a odolnějších farem. Dnes jsme již aktivní v 6 programech CACAO-TRACE v oblasti agrolesnictví a inteligentního zemědělství s cílem vysadit 3,4 milionu stromů do roku 2030. Prozkoumejte více o našem závazku k udržitelné planetě.

Posílení Vašeho podnikání, zlepšení udržitelnosti

Úspěch CACAO-TRACE a jeho smysluplný dopad spočívá ve společné cestě, která umožňuje našim partnerským farmářům, zákazníkům a klientům, přinášet milovníkům čokolády eticky a ekologicky získanou delikátní čokoládu.

Poskytujeme našim zákazníkům konkurenční výhodu a využíváme rychlého růstu zájmu o udržitelné produkty na kakaové bázi – podle našich průzkumů 68 % zákazníků má zájem o produkty získané s pomocí udržitelných zemědělských metod (studie TASTE TOMORROW, 2023). Zavázali jsme se k udržitelnosti, abychom zajistili, že čokolatiéři, cukráři a pekaři budou mít přístup k výjimečným produktům na bázi kakaa, které jsou v souladu s trendy zákazníků. Jedinečný přístup programu CACAO-TRACE zvyšuje hodnotu produktu, což vede k tomu, že odpovědným milovníkům čokolády přináší eticky a udržitelně získanou delikátní čokoládu.

Chcete se dozvědět více o našem programu Cacao-Trace?