Studie Taste Tomorrow

Studie Taste Tomorrow nabízí širší pohled do globálních a místních spotřebitelských trendů. Vydali jsme se na cestu k rozhovoru s 11 000 spotřebiteli v 25 zemích o jejich volbách, postojích a vnímání, které se všechny týkaly pečiva. Tento průzkum potvrzuje, že spotřebitelé chtějí mít také slovo, pokud jde o produkty, které se k nim dostanou. Zde se dozvíte, jak spotřebitelé nastavují pravidla.

Infografika

Objevte klíčové závěry našeho výzkumu Taste Tomorrow shrnuté do jedné inforgafiky.

Stáhnout infografiku

Web věnovaný studii Taste Tomorrow

Navštivte tastetomorrow.com, kde najdete informace a články o globálních i lokálních spotřebitelských trendech.

Přejít na web