Udržitelnost čokolády: Cacao-Trace - odkaz pro budoucí generace

2 bře 2021

Cacao-Trace
Závazky

Udržitelnost zdrojů surovin, ze kterých se vyrábí potraviny, je velmi důležitým tématem a zaslouží si naši zvýšenou pozornost. Tempo, kterým lidstvo vyčerpává přírodní zdroje, je vysoké a to, co je pro nás dnes samozřejmostí, už příští generace nemusí mít. Jednou z těchto věcí je také čokoláda, sladké potěšení, bez kterého si neumíme náš život možná představit a která je součástí výrobků napříč pekařským a cukrářským portfoliem.

Začarovaný kruh kakaa

Udržitelnost čokolády jde ruku v ruce s udržitelným zdrojem kakaa. Kakao se pěstuje ve vzdálených venkovských oblastech světa a jeho pěstování se věnuje více než 5,5 milionu zemědělců. 70 % celosvětové produkce pochází ze západní Afriky, zbylých 30 % se vyrábí v dalších zemích světa poblíž rovníku, protože kakaovníky potřebují ke svému růstu horké a vlhké prostředí.

Kakaový průmysl v současné době čelí mnoha sociálním, ekonomickým a environmentálním problémům. Produktivita kakaa je nízká, zatímco poptávka po kakau stále roste. V některých regionech vedla potřeba vyšších výnosů k odlesňování. To je pro zemědělce snazší a efektivnější řešení než investice do rozvoje plantáže s klesající produkcí. Odlesňování však vede ke ztrátě rozmanitosti fauny i flóry a nevratným změnám v klimatu. To zpětně způsobuje nepředvídatelnost počasí a dramatický dopad na chod malých farem.

Kvůli špatným pracovním podmínkám a nízkým příjmům zemědělců toto odvětví nedokáže přilákat mladé pracovníky. Diskriminace na základě pohlaví je také problémem na mnoha farmách. Muži zde obecně kontrolují produkci a příjem, počet žen ve vedoucích rolích je velmi nízký. Kapitolou samou o sobě je dětská práce, ze které se v několika zemích stal nekontrolovatelný problém.

Existuje budoucnost pro čokoládu?

Zdá se, že je to začarovaný kruh, ze kterého nelze vystoupit. Dobrou zprávou je, že to tak nemusí být. Pro ty, kteří chtějí změnit vše k lepšímu a jednat s respektem k udržitelnosti kakaa, jsou zde organizace zaštiťující aktivity podporující světlejší budoucnost pro všechny zapojené do produkce kakaa. Tyto organizace jsou dnes již celosvětově známé a uznávané a také se neustále vyvíjejí. Nejde jen o administrativní zabezpečení označení produktů, které pochází z „lepšího“ zdroje surovin. 

CACAO-TRACE: Víc než jen udržitelnost kakaa

Celosvětově uznávaným programem zaměřeným na udržitelné získávání kakaa je Cacao-Trace. Tento jedinečný, vzájemně prospěšný program vychází z místních znalostí a odborných vědomostí zemědělců a umožňuje jim mít produktivnější a udržitelnější podnikání. Byl spuštěn v roce 2014 společností Puratos a od té doby prošel dlouhou cestu k úžasným výsledkům.

Změna k lepšímu pro všechny

Cacao-Trace je program výjimečný přístupem k celé problematice produkce čokolády. Od základní suroviny po konečný výrobek. 

Program je označovaný za vzájemně prospěšný. To znamená, že všichni, kdo jsou zapojeni do procesu výroby čokolády, ale také její konzumace, mají prospěch z účasti v Cacao-Trace. Na jedné straně zemědělci získávají lepší životní podmínky a na straně druhé výrobci čokolády a její milovníci mají zaručenu chuťově výjimečnou, lahodnou a kvalitní čokoládu. Jak je to možné?

Přidání kvality kakaa do vzorce udržitelnosti

Důraz na kvalitu, vzdělání a odbornou přípravu umožňuje zemědělcům v programu Cacao-Trace rozvíjet své dovednosti, aby měli produktivnější a udržitelnější podnikání.

Vzdělávání a školení jsou jádrem činností Cacao-Trace. Technická podpora a instruktáže poskytované na farmách a v posklizňových centrech Cacao-Trace pomáhají pěstitelům kakaa zvýšit jak jejich výnosy, tak kvalitu jejich bobů. Tím, že program pracuje na profesionalizaci jejich dovedností v oblasti hospodaření a ochrany životního prostředí, Cacao-Trace dává farmářům možnost, aby získali co nejvyšší příjmy a spravovali své plantáže samostatněji.

Týmy Cacao-Trace také v úzké spolupráci s farmáři pečlivě řídí proces fermentace a sušení, což je zásadní krok k zajištění vynikajících kakaových bobů. Tato podpora umožňuje zemědělcům věnovat více času péči o jejich plantáže, zlepšování produktivity a kvality.

Ženy a děti v Cacao-Trace

Díky humanitárním aktivitám Cacao-Trace dochází k pozitivnímu rozvoji farmářských komunit a také zlepšení života žen a dětí, které v nich žijí. Za zmínku stojí například vybudování nových tříd základních škol v Papui Nové Guinei a Vietnamu.

Velké projekty reprezentuje zřízení plně vybavené porodnice s 10 lůžky a postavení a rozšíření 2 základních škol s oddělenými toaletami pro děvčata v Pobřeží slonoviny.

Podporu rovnosti pohlaví vyjadřuje 500 stipendií pro děti farmářů v programu Cacao-Trace taktéž v Pobřeží slonoviny – získalo je spravedlivě 250 dívek a 250 chlapců. A zde Cacao-Trace samozřejmě nekončí, s pomocí nás všech může takových projektů uskutečnit nespočet.

Čokoládový bonus: mocných 10 eurocentů

Když kupujete výrobky z čokolády Cacao-Trace, podporujete dlouhodobé zásobování čokoládou a zároveň přímo přispíváte ke snížení úrovně chudoby pěstitelů kakaa.

Cacao-Trace vyplácí čokoládový bonus 0,10 EUR za každý prodaný kilogram čokolády s touto certifikací zpět farmářům. Tento jednoduchý a transparentní režim plateb je jedinečný v tom, že 100 % Čokoládového bonusu dojde k farmářům prostřednictvím nadace Next Generation Cacao Foundation.

Mistři fermentace

Pokud jde o aroma a chuť, čokoláda Cacao-Trace nabízí to, co ostatní udržitelné čokoládové výrobky často nemají. To je důsledkem intenzivního zaměření programu na proces po sklizni a další faktory, jako je půda, klima a genetická rozmanitost bobů. Stejně jako u vinařství je fermentace základním stupněm rozvoje potenciálu chuti jednotlivých kakaových bobů.

Zvládnutí tohoto procesu zajišťuje, že pouze nejkvalitnější boby se promění ve skvělou čokoládu Cacao-Trace – čokoládu, kterou budou moci vychutnávat celé generace.

Pro více informací o programu Cacao-Trace navštivte www.cacaotrace.com.