Vytvořme společně udržitelnější budoucnost pro pekařský, cukrářský a čokoládový průmysl

28 úno 2023

Není žádným tajemstvím, že naše planeta trpí. Hledáme proto nové systémy a postupy, které mohou pomoci snížit dopad činností každého z nás na životní prostředí na Zemi.

Přibližně čtvrtina emisí skleníkových plynů je spojena s potravinami! Ve společnosti Puratos jsme vždy věděli, že potraviny mají mimořádný vliv. Chceme se ujistit, že tuto sílu využíváme správně - způsobem, který může být prospěšný jak lidem, tak naší planetě.

Zdroj: WWF

Je pravda, že každý může jako jednotlivec snížit klimatické změny prostřednictvím výběru udržitelných potravin. Jako inovátoři v potravinářském průmyslu považujeme za svou povinnost poskytovat vám a vašim zákazníkům udržitelná řešení a naprostou transparentnost ohledně původu surovin, abychom zajistili, že posuneme planetu kupředu a zavážeme se k lepší, udržitelnější budoucnosti.


Náš průzkum  Taste Tomorrow ukázal, že v průměru 57 % spotřebitelů na celém světě souhlasí s tím, že rostlinné potraviny mají pozitivní dopad na planetu, a v roce 2021, 64 % lidí kupuje rostlinné potraviny, což je nárůst z 32 % v roce 2018. Dále 70 % lidí vyhledává udržitelné obaly.


Je tedy zřejmé, že spotřebitelé hledají způsoby, jak snížit svůj negativní vliv na životní prostředí a začlenit do svého života udržitelnější materiály a potraviny. Takže vývojem a výrobou udržitelných výrobků nejen podporujete postupy, které jsou lepší pro planetu, ale také plníte přání a potřeby spotřebitelů.

NABÍZÍME ŘEŠENÍ S NIŽŠÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pomůžeme vám měřit ekologickou stopu vašeho výrobku, abyste Vy i Vaši zákazníci mohli při nákupu rozhodovat s větším ohledem na udržitelný rozvoj.

Metodou LCA měříme ekologickou stopu výrobku (PEF) během celého jeho životního cyklu, od získávání všech surovin a zdrojů až po konec jeho životnosti.

Dobrý pocit z faktu, že i ve svém podnikání myslíte na udržitelnost Vás nejenom uklidní, ale bude to zajímavé i pro Vaše zákazníky.

Náš průzkum Taste Tomorrow ukázal, že zákazníci chtějí vědět, odkud jejich potraviny pocházejí a kde byly vyrobeny. Stejná studie potvrdila, že 90 % lidí čte obaly výrobků. Tím, že svým zákazníkům nabídnete tyto informace, jim zároveň poskytnete klid a ukážete, že Vám na nich záleží.

Naše řada výrobků Plant Forward s rostlinnými náhražkami mléka, vajec a másla představuje veganskou alternativu pro oblíbené recepty Vašich zákazníků a příležitost snížit Vaši i jejich uhlíkovou stopu.

Jako reakci na rostoucí poptávku spotřebitelů a ve snaze zlepšit náš závazek vůči životnímu prostředí jsme uvedli na trh produkty v řadě Plant Forward. Naše studie LCA prokázaly, že tyto alternativní složky mají mnohem menší dopad na životní prostředí než standardní suroviny.

●      Sunset Glaze, naše alternativa glazování vejci, má 2,5krát menší dopad na životní prostředí než používání vajec.

●      Ambiante, naše nemléčná poleva, vykazuje 2,2krát nižší ekologickou stopu než mléčná smetana.

●      Belcolade Selection M. Plant-Based Cacao-Trace, naše čokoláda na rostlinné bázi, snižuje dopad na životní prostředí o 13%.

●      Mimetic, naše speciální alternativa tuku a másla, má 3x menší dopad na životní prostředí než klasické máslo. 

Pro Vaši představu - každá tuna croissantů vyrobených s výrobkem Mimetic ušetří neuvěřitelnou 1tunu emisí CO2!

Bez kompromisů v chuti nebo kvalitě jsou to jednoduché změny pro pozitivní zítřek a my vám můžeme nabídnout poradenství, podporu a podrobnosti o receptech, které vám pomohou tuto změnu provést ještě dnes.

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT TRANSPARENTNÍ PŘÍBĚH O PŮVODU SUROVIN VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

Víme, že spotřebitelé se zajímají o to, odkud jejich potraviny pocházejí, jak jsou vyráběny a jakým způsobem jsou získávány a je to tak správně. Stejně tak je to důležité i pro nás.

Pro výrobu našich vysoce kvalitních produktů získáváme suroviny z celého světa. Jsme si vědomi celosvětové poptávky po těchto surovinách a tlaku, který to může vyvíjet na životní prostředí a komunity a proto se snažíme vést otevřený dialog se subjekty zapojenými do našeho dodavatelského řetězce, abychom zajistili, že získáváme suroviny odpovědně.

Je pro nás nezbytné, aby celý náš dodavatelský řetězec dodržoval stejné etické standardy, abychom Vám mohli zaručit, že proces výroby a získávání surovin byl skutečně zodpovědný. Tuto záruku můžeme nabídnout prostřednictvím digitální sledovatelnosti, kterou můžete sdílet se spotřebiteli. Tím, že máte tuto sledovatelnost k dispozici, záleží jen na vás, jakým způsobem budete tyto informace prezentovat a sdílet. Někteří z našich zákazníků se rozhodli na své hotové výrobky umístit QR kód, který spotřebitele dovede k původu výrobku. Může také poskytovat informace o zemědělci, který sklidil první kakaové boby nebo první jablko, o našem partnerství s těmito zemědělci a o našem přínosu pro jejich komunitu, což spotřebitelům umožňuje vidět celý příběh o výrobku, který si chtějí koupit. Koneckonců každá surovina má svůj příběh a my tento příběh zpřístupňujeme.

Více informací o našem závazku odpovědného získávání surovin a konkrétních ingrediencích najdete zde. 

Svůj postoj k udržitelnému rozvoji bereme vážně a i nadále se snažíme o inovativní přístup k rozvoji naší planety. Nevyhýbáme se odpovědnosti za pozitivní dopad na naše zákazníky a jejich zákazníky. Víme, že zlepšení našich procesů a výrobků má přímý dopad na udržitelné vlastnosti hotových výrobků našich zákazníků, což jim umožňuje urychlit jejich ambice v oblasti udržitelnosti a hmatatelně demonstrovat zákazníkům jejich udržitelnost.

Dovolte nám, abychom vám pomohli, a společně vytvořme udržitelnější budoucnost.