Pečení bez titanové běloby: bez obav díky řešením od Puratos

2 zář 2021

Produkty
Výživa

V posledních několika letech se objevilo mnoho kontroverzí ohledně oxidu titaničitého (TiO2), přirozeně se vyskytujícího oxidu titanu, získávaného z minerálů. Má široké možnosti použití zahrnující barvy, opalovací krémy, farmaceutické a hygienické výrobky. Díky své barvě a krycím vlastnostem je oxid titaničitý široce používán v potravinářském průmyslu jako přídatná látka (E171). Poskytuje zářivě bílý odstín potravinám, jako jsou cukrovinky, polevy, cukrářské ozdoby, bílé omáčky a další.

Zkoumání TiO2

V posledních letech proběhly diskuse o bezpečnosti tohoto aditiva. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval oxid titaničitý již v roce 2016. Byly však zjištěny nesrovnalosti a nedostatky v datech. Výsledky šetření v té době zdůraznily potřebu dalších důkazů. Byla provedena řada vědeckých výzkumů, aby se vyplnily mezery v získaných údajích, čímž bylo dosaženo lepšího porozumění nanočástic oxidu titaničitého a jejich interakci s živými buňkami. Poprvé byly použity pokyny EFSA o nanotechnologiích při posuzování bezpečnosti potravinářských přídatných látek.

V návaznosti na tento nový důkaz dospěl úřad EFSA v květnu 2021 k závěru, že E171 již nelze považovat za bezpečné, pokud je používáno jako potravinářské aditivum. Po perorálním požití je absorpce částic TiO2 nízká, ty se ale mohou hromadit v těle a dlouhodobě poškozovat naše zdraví. EFSA tedy nemůže stanovit bezpečnou úroveň pro denní příjem oxidu titaničitého jako potravinářské přídatné látky. Tento objev může představovat řadu problémů pro potravinářské společnosti, velké i malé. . Je tedy potřeba odstranit tuto složku z výrobků, aniž by byla ohrožena chuť, textura a vzhled produktů.

Řešení bez oxidu titaničitého (E171): Maximalizujte výkon a minimalizujte dopad na náklady

Bezpečnost spotřebitelů je pro Puratos prvořadá. Vývoj diskuse na toto téma proto pečlivě sledujeme.

Odstranění TiO2 je zřídka přímočarý proces: když je toto aditivum vyřazeno ze seznamu ingrediencí, mohou být ohroženy funkce, celkový vzhled výrobku, ale i náklady na výrobu. Poslední roky pracujeme na vývoji řešení bez TiO2 a to bez kompromisů v chuti nebo textuře. Naše práce se vyplatila a dnes můžeme hrdě prohlásit, že byla vyvinuta řada řešení pro produkty, jako jsou krémové náplně a dekorace (glazury, polevy, čokoládové polevy). Jsme schopni nabídnout řešení bez obsahu TiO2, která přináší finálním výrobkům přirozeně lákavý vzhled bez vlivu na funkčnost. A protože víme, že cenová konkurenceschopnost je pro vás důležitá, naše řešení také minimalizují dopad na náklady.