Naklíčená zrna: fantastická ingredience, která obohatí váš pekárenský sortiment!

Zrna a semínka byla vždy důležitou součástí naší stravy. Poskytují energii a mnoho živin, jako jsou vláknina, bílkoviny, vitamíny a minerály. Protože se dnes lidé zajímají více o jídlo, které konzumují, starají se také více o své zdraví. Jídlo vnímají jako způsob, kterým být neustále v kondici. Naklíčená zrna dokonale zapadají do spotřebitelského trendu vyhledávání zdravějších produktů.

 

Chcete-li znát 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ fakta, která potřebujete vědět o naklíčených zrnech, pokračujte ve čtení!

 

1. Odkud se berou?

Klíčení je přirozený proces, ke kterému dochází, když se zrno mění na rostlinu. Klíčení se už od starověku používá ke zvýšení nutriční hodnoty zrn.

Podle legendy předepisovali čínští lékaři již před více než 5000 lety naklíčená zrna jako lék k vyléčení mnoha zdravotních problémů. A také námořníci jedli naklíčená zrna při dlouhých cestách na moři. To, aby zabránili kurdějím, nemoci způsobené nedostatkem vitamínu C ve stravě.

Od roku 2000 se však také běžní spotřebitelé stále více zajímají o potenciální nutriční vlastnosti naklíčených zrn. V reakci na to výrobci potravin uvedli na trh řadu produktů s jejich obsahem.

Klíčení zrn je dnes dobře kontrolovaný proces, který produkuje bezpečná a zdravá zrna s bohatým obsahem živin. Nejprve se zrna namočí do vody. Práce s vlhkostí a teplotou nastartuje proces klíčení - zrno začíná růst a nabírat vodu. Proces klíčení se následně zastaví a výsledkem jsou lahodná, šťavnatá naklíčená zrna.

2. Proč jsou hodna Vaší pozornosti?

Naklíčená zrna jsou v souladu s dnešními očekáváními spotřebitelů: jsou vnímána jako přirozená, výživná a zdravá.

Dnes lidé vědí o jídle více než kdy dříve. Podle našeho průzkumu Taste Tomorrow z roku 2019 se 60 % spotřebitelů domnívá, že přidávání celozrnných ingrediencí do potravin je zdraví prospěšné. 30 % spotřebitelů dokonce hledá zrna ve složení! Výrobci by proto měli zvýraznit tyto složky na obale produktu: zrna, semínka a vláknina.

Také díky rostoucí mediální propagaci získala naklíčená zrna „zdravou pověst“ a těží z pozitivních obrazů spojených se zrnem, které dává život nové rostlině.

3. Nový spojenec pro zdravé pečivo

a. Naklíčená zrna jsou celozrnná.

Jedním z důvodů, proč jsou naklíčená zrna považována za zdravá, je to, že je lze klasifikovat jako celozrnná. Obsahují totiž všechny části celého zrna (otruby, klíčky a endosperm). Splňují rovněž podmínku pro výživové tvrzení „zdroj vlákniny“ dle legislativy Evropské unie.

b. Naklíčená zrna jsou výživná

Naklíčená zrna v porovnání s těmi nenaklíčenými obsahují více vitamínů a minerálů. Klíčením se totiž zvyšuje enzymatická aktivita, která pak podle několika studií způsobuje vzestup hladin některých vitamínů a minerálů. Přidání naklíčených zrn do chleba tak umožňuje zvýšit obsah vlákniny a mikroživin v konečném produktu, v závislosti na druhu zrna a procesu klíčení.

c. Mikroživiny v naklíčených zrnech jsou biologicky dostupné.

Všeobecně je známo, že mikroživiny v naklíčených zrnech jsou biologicky dostupnější. Celá zrna obsahují značné množství fytátů, které tvoří komplexy s minerály. Lidské tělo ale takto navázané minerály nedokáže využít. Teprve naklíčením zrna dojde vlivem chemických procesů k degradaci těchto přirozených komplexů a minerály jsou pak pro tělo lépe vstřebatelné.

4. Nabízejí unikátní chutě  

Jak jsme již zmínili výše, náš průzkum Taste Tomorrow z roku 2019 odhalil, že spotřebitele přitahuje zdravé a čerstvé jídlo. Chuť je a zůstává nejdůležitějším rozhodovacím faktorem při nákupu chleba a pečiva. Naklíčená zrna jsou nejen zdravá, ale také lahodná, což je důležitý fakt, který je třeba zdůraznit!

Během procesu klíčení se složité řetězce živin rozkládají na jednodušší prvky, což se týká i cukrů. Proces proto dodává naklíčeným zrnům a výrobkům, které je obsahují, přirozenou sladkost. A to také umožňuje výrobcům omezit přidaný cukr v recepturách!

Abychom se ujistili, že spotřebitelé skutečně upřednostňují chuť naklíčených zrn, provedli jsme Abychom se ujistili, že spotřebitelé skutečně upřednostňují chuť naklíčených zrn, provedli jsme senzorický průzkum v naší mobilní senzorické laboratoři Sensobus s 218 belgickými spotřebiteli v prosinci 2018. Výsledky byly jasné: 73 % z nich uvedlo, že považují naklíčená zrna za zdravá a 68 % uvedlo, že jsou chutná.

Shrnutí na závěr  

  1. Produkty vyrobené s naklíčenými zrny jsou rostoucím segmentem potravinářského průmyslu. To, co bylo ještě před 20 lety mezerou na trhu, přerostlo ve spotřebitelský trend.
  2. Jedním z důležitých důvodů tohoto úspěchu je spotřebitelské vnímání naklíčených zrn jako zdravých: naklíčená zrna mají výrazně lepší nutriční profil než ta nenaklíčená.
  3. Výrobky s naklíčenými zrny mohou těžit z nutričních tvrzení, jako je „zdroj vlákniny" a “bohatý na vitamíny a minerály".
  4. Naklíčená zrna díky procesu klíčení vytvářejí fantastické chuťové profily.

Přidání naklíčených zrn do pekařských a cukrářských výrobků představuje skutečnou výhodu. Produkt bude těžit ze zdravé pověsti naklíčených zrn, jejich jedinečné chuti a odlišnosti.

Objevte zde všechna naše řešení naklíčených zrn anebo kontaktujte svého zástupce Puratos CZ.