Legislativa: Zákaz použití oxidu titaničitého (TiO2) v potravinách

3 bře 2022

14.1.2022 došlo v Evropské unii k rozhodnutí o zákazu používání oxidu titaničitého (TiO2) v potravinách. Co to konkrétně znamená a jak je potřeba postupovat?

V květnu 2021 dospěl úřad EFSA k závěru, že E171 již nelze považovat za bezpečné aditivum v potravinářství. Přestože je absorpce částic oxidu titaničitého (TiO2, titanová běloba) po požití nízká, jejich nahromadění v těle může dlouhodobě poškozovat naše zdraví. Nelze tedy stanovit bezpečný limit pro denní příjem TiO2 jako potravinářské přídatné látky.

Důležitým datem je 14. ledna 2022, kdy Evropská unie rozhodla o zákazu používání TiO2 v potravinách.* Od tohoto dne začalo běžet přechodné období umožňující zpracování stávajících zásob TiO2. Přechodné období bylo stanoveno na období šesti měsíců od 7. února do 7. srpna 2022.

Poté již nebude možné v EU vyrábět ani prodávat potravinářské výrobky obsahující TiO2. Výjimku dostaly výrobky z produkce před 8. srpnem 2022, které bude možné doprodat do data jejich použitelnosti nebo data minimální trvanlivosti (DMT).

Díky našemu digramu bude snadnější se v problematice zorientovat. Stáhněte si ho a dejte na místo, kde jej dobře uvidíte. Nepropásnete tak důležitý moment v přechodu na produkty bez oxidu titaničitého. 

Víme, že změny v legislativě zasáhnou všechny naše zákazníky a jsme připraveni nabídnout řešení bez obsahu TiO2, která přináší finálním výrobkům přirozeně lákavý vzhled bez vlivu na funkčnost. A to vše s minimálním dopadem na výrobní náklady.

*Nařízení komise (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý.