Pomoc pekařům na Ukrajině

Korporátní

10 led 2023

Vážení přátelé, kolegové, partneři,
Puratos Ukraine založil fond na podporu ukrajinského pekařského a cukrářského průmyslu zasaženého válkou.

I Vy tento Fond můžete podpořit!

S podporou skupiny Puratos zahajuje tým Puratos Ukraine akci na podporu ukrajinské komunity pekáren a cukráren postižených válkou - zakládá fond pro obnovu pekařského průmyslu na Ukrajině. Účelem fondu je zajistit kontinuitu ukrajinského pekařského a cukrářského průmyslu, podpořit jejich obnovu a růst
a především zajistit, aby lidé na Ukrajině měli i nadále přístup k chlebu, základní potravině. Cílem Puratos Ukraine Bakery Industry Renovation Fund je podporovat subjekty ukrajinského pekařského průmyslu – ať už jsou zákazníky Puratos nebo ne – poskytnutím nezbytných nástrojů, vybavení a zdrojů potřebných k obnovení jejich provozu. Puratos Group již do fondu Puratos Ukraine Bakery Industry Renovation Fund vyčlenila 1 milion EUR.

Aby pomoc byla ještě účinnější, zveme všechny kolegy, partnery, jednotlivce, podniky a průmyslová sdružení, aby se připojili a přispěli k tomuto úsilí.

Pokud si přejete připojit se k této pomoci formou poskytnutí vybavení nebo peněžními prostředky, neváhejte kontaktovat přímo kolegy na Ukrajině nebo zastoupení Puratos v ČR:

  • Sergey Solovey - Generální manažer Puratos Ukraine, ssolovey@puratos.com

  • Christophe Surdiacourt - Technický manažer, csurdiacourt@puratos.com ohledně darů vybavení

  • Tomáš Novák - Generální manažer Puratos CZ, tnovak@puratos.com

Pro peněžní dary v EUR:

Přijemce - BIRF

IBAN –UA523281680000026006000010513  

Banka - MTB BANK 

SWIFT/BIC -MTBAUA2D

Pro peněžní dary v USD:

Přijemce - BIRF

IBAN –UA343281680000026007000010512 

Banka - PJSC MTB BANK 

SWIFT/BIC -MTBAUA2D

Adresa - 28 Myru Avenu, 68003, Čornomorsk, Oděská oblast, Ukrajina

Vytvoření fondu Puratos Ukraine Bakery Industry Renovation Fund je odrazem našeho poslání pomáhat zákazníkům být úspěšnými v jejich podnikání a našeho závazku pomáhat komunitám, se kterými spolupracujeme.