Oznámení o plánováné fúzi sloučením

Korporátní

21 lis 2022

Vážení zákazníci, obchodní partneři,
rádi bychom Vás tímto informovali, že v rámci plánované restrukturalizace skupiny PURATOS v České republice bude uskutečněna fúze společnosti PROFIMIX SVIJANY s.r.o., se sídlem Příšovice 280, PSČ 46346, Česká republika, IČ: 27337995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 24958, jako společnosti zanikající (dále jen „PROFIMIX“),

sloučením se společností

PURATOS CZ, a.s., se sídlem U expertu 127, 250 69, Klíčany, Česká republika, IČ: 60744782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23753, jako společností nástupnickou (dále jen „Puratos CZ“).
Účinnost fúze je plánována na 01.03.2023.

V důsledku fúze přejde jmění zanikající společnosti PROFIMIX, včetně veškerých práv povinností, na nástupnickou společnost, tj. na společnost Puratos CZ, která tak vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Z důvodu přechodu veškerých práv a povinností na nástupnickou společnost zůstávají v platnosti i veškeré dosud uzavřené smlouvy s tím, že smluvní stranou těchto smluv se ke dni účinnosti fúze stane společnost Puratos CZ (nevyplývá-li z příslušné smlouvy jiný závěr).

K 31.12.2022 pan Marek Váša, zakladatel a předchozí majitel společnosti Profimix Svijany s.r.o. opouští všechny své pozice a funkce ve společnosti Profimix Svijany s.r.o. a jediným výkonným zástupcem společnosti zůstává pan Tomáš Novák ve funkci jednatele společnosti. Tímto mu jménem společnosti Puratos děkujeme za dosavadní spolupráci.

O realizaci fúze Vás budeme informovat dopisem zaslaným bezodkladně po její účinnosti, obsahujícím veškeré informace nezbytné pro následný obchodní a platební styk se společností Puratos CZ jakožto právním nástupcem společnosti PROFIMIX.

V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, kontaktujte na fuze.cz@puratos.com