Cacao-Trace je jedinečný, vzájemně prospěšný program, který vychází z místních znalostí a odborných vědomostí zemědělců a umožňuje jim mít produktivnější a udržitelnější podnikání. Farmářům pomáháme zvyšovat hodnotu jejich kakaa, kvalitní čokoládu si tak budou moci vychutnat celé generace.

V budoucnu plánujeme postupně tento program - který je nyní aktivní ve Vietnamu a Pobřeží slonoviny - rozšiřovat na další země v jihovýchodní Asii, západní Africe a v Jižní Americe.

Cacao-Trace – zlepšování života díky lepším postupům

Cacao-Trace odpovídá přímo na potřebu udržitelnějšího a transparentnějšího dodavatelského řetězce kakaa. Jeho jedinečná holistická kombinace environmentálních, finančních a humanitních iniciativ je určena ke zlepšení životů a postupů pěstitelů kakaa. Důraz na kvalitu, vzdělání a odbornou přípravu Cacao-Trace umožňuje zemědělcům rozvíjet své dovednosti, aby měli produktivnější a udržitelnější podnikání a zajistili tak, aby si čokoládu mohly vychutnávat celé generace.

Výrobci čokolády a spotřebitelé si mohou být jisti, že Cacao-Trace znamená kvalitní, vysledovatelné, udržitelné kakaové boby. Neustálé zlepšování je zapracováno do programu a ověřováno prostřednictvím nezávislých auditů třetích stran.

 Lepší možnosti farmářům díky vzdělávání a odborné přípravě

Vzdělávání a školení jsou jádrem činností Cacao-Trace. Technická podpora a instruktáže poskytované na farmách a v posklizňových centrech Cacao-Trace pomáhají pěstitelům kakaa zvýšit jak jejich výnosy, tak kvalitu jejich bobů. Tím, že společně pracujeme na profesionalizaci jejich dovedností v oblasti hospodaření a ochrany životního prostředí, Cacao-Trace dává farmářům možnost, aby získali co nejvyšší příjmy a spravovali své plantáže samostatněji.

Přidání kvality kakaa do vzorce udržitelnosti

Podobně jako u ostatních programů udržitelnosti, Cacao-Trace přispívá k udržitelnému dodavatelskému řetězci prostřednictvím environmentálních, finančních a lidských přístupů. Kromě toho je také známkou kvality. Týmy Cacao-Trace úzce spolupracují s farmáři, aby pečlivě řídili proces fermentace a sušení, což je zásadní krok k zajištění vynikajících kakaových bobů. Tato podpora umožňuje zemědělcům věnovat více času péči o jejich plantáže, zlepšování dovedností, produktivity a kvality. Výsledkem je výhra. Zemědělci poskytují lepší výnosy, zatímco výrobci čokolády jsou zajištěni kvalitnějšími boby pro skvěle chutnající čokoládu.

Opravdu lahodná čokoláda od mistrů fermentace

Pokud jde o aroma a chuť, čokoláda Cacao-Trace nabízí to, co ostatní udržitelné čokoládové výrobky často nemají. To je důsledkem intenzivního zaměření programu na proces po sklizni a další faktory, jako je půda, klima a genetická rozmanitost bobů. Stejně jako u vinařství je fermentace základním stupněm rozvoje potenciálu chuti jednotlivých kakaových bobů. Zvládnutí tohoto procesu zajišťuje, že pouze nejkvalitnější boby se promění ve skvělou čokoládu Cacao-Trace.

Extra bonus při koupi čokolády Cacao-Trace

Když kupujete výrobky z čokolády Cacao-Trace, podporujete dlouhodobé zásobování čokoládou a zároveň přímo přispíváte ke snížení úrovně chudoby pěstitelů kakaa. Za každé kilo zakoupené čokolády vyplácí Cacao-Trace "Čokoládový bonus" 0,10 EUR zpět farmářům. Tento jednoduchý a transparentní režim plateb je jedinečný v tom, že 100 % Čokoládového bonusu dojde k farmářům prostřednictvím nadace Next Generation Cacao Foundation. Ta vytváří vzájemně prospěšný vztah v celém dodavatelském řetězci, od zemědělce, který pěstuje kakaové boby na producenta a distributora čokolády až po milovníky čokolády po celém světě.

Budování důvěry prostřednictvím transparentnosti dodavatelského řetězce a dosledovatelnosti

Zakoupením čokolády Cacao-Trace pomáháte zlepšovat životy pěstitelů kakaa a jejich rodin. Řízené oddělení kakaa Cacao-Trace od ostatních kakaových bobů v celém dodavatelském řetězci - po celou dobu od sklizně až po zpracování - zaručuje fyzickou vysledovatelnost všeho kakaa Cacao-Trace. Milovníci a producenti čokolády si mohou být jisti, že každá dodávka kakaových bobů Cacao-Trace je zkontrolována a registrována.