Získávání zdrojů

Abychom mohli vyrábět vysoce kvalitní potravinářské produkty, potřebujeme mít stálý přístup k mnoha různým surovinám z celého světa. Zároveň si uvědomujeme, že poptávka po základních surovinách může způsobit obrovský tlak na přírodní ekosystémy a ovlivnit udržitelný rozvoj místních komunit. Proto jsme se zavázali nakupovat zodpovědně.

Odpovědné získávání zdrojů

V Puratos víme, že odpovědné získávání zdrojů je klíčem k etickému obchodování a že spotřebitelé mají právo se ptát, odkud pocházejí jejich potraviny, jak jsou vyráběny a jak jsou získávány. Proto velmi úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a vedeme s nimi otevřený dialog.

Naše cíle

Jako společensky odpovědná firma si při získávání zdrojů klademe dva hlavní cíle:

  • upřednostňovat suroviny, obaly, nástroje a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, prospívají společnosti a vytvářejí hodnotu již během jejich životního cyklu  
  • podporovat dodavatele, kteří sdílejí naši vizi udržitelnosti a pracují na vytváření udržitelnějšího dodavatelského řetězce

Cacao-Trace

Cacao-Trace je program udržitelnosti, který pracuje přímo s farmáři za účelem zajištění dlouhodobě udržitelné produkce kakaa. Tento program společnosti Puratos má svůj vlastní certifikační proces a každý rok je auditován nezávislou třetí stranou. V současné době působí ve Vietnamu a na Pobřeží slonoviny a již brzy se rozšíří i do dalších zemí západní Afriky a jihovýchodní Asie.

SEDEX

Společnost Puratos je součástí mezinárodní neziskové organizace SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), která se zaměřuje na etické a odpovědné obchodování globálních dodavatelských řetězců.

RSPO

Společnost Puratos je členem neziskové organizace  Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), která vytvořila zásady udržitelné výroby palmového oleje a jako jediná na světě uděluje společnostem certifikát o jejich dodržování.  Dnes vlastníme dvacet výrobních podniků s certifikací RSPO  v evropě, USA a Austrálii a  v nejbližší budoucnosti plánujeme přidat další.