Kakaovník Criollo pochází ze střední a jižní Ameriky a je jedním z nejstarších, nejvzácnějších a nejkvalitnějších kakaových odrůd na planetě. Jeho pěstování je však obzvláště obtížné a je extrémně citlivý na různé environmentální hrozby.

V roce 2008, pro ochranu tohoto starobylého a ohroženého druhu, koupila společnost Puratos kultivovatelnou půdu v Tikulu ve státě Yucatan v Mexiku. Díky výsadbě více než 100 000 stromů se snažíme nejen vyrábět čokoládu s jedinečnými chuťovými vlastnostmi, ale také zachovat ekologii a biodiverzitu oblasti tím, že poskytuje útočiště pro širokou škálu volně žijících živočichů.

Projekt rovněž zajišťuje bezpečné a stabilní pracovní prostředí pro místní komunity, kde mají pracovníci příležitost procvičovat posklizňové metody, které jim umožní připravit dobré fermentované kakao.

Criollo a Ecomuzeum kakaa

Tikul je dlouhodobá investice, která přispívá k ochraně životního prostředí, k udržitelnému cestovnímu ruchu a ke spokojenosti těch, kteří žijí a pracují v této oblasti.

Projekt v Tikulu má dnes dvě části:

  • Inovativní plantáž o ploše 740 akrů / 300 hektarů, která roste a chrání kakaovník Criollo, jeden z nejstarších, nejvzácnějších a nejjemnějších druhů kakaa na světě.
  • Ecomuzeum kakaa, kde se turisté mohou seznámit s kakaem a místní Mayskou kulturou. Bylo otevřeno v roce 2011.

Pomáháme lidem a životnímu prostředí

V současné době poskytuje kakaová plantáž přístřeší pro širokou škálu místních rostlin a živočichů. Jedním z našich cílů je však stavět na této biologické rozmanitosti tím, že vysadíme více než 100 000 dalších stromů.

Cílem je také pomoci místním obyvatelům tím, že zajistíme, že plantáž a Ecomuzeum přispějí přímo i nepřímo k zaměstnanosti a že zaručujeme bezpečné pracovní prostředí. Nakonec chceme, aby projekt pomohl místním řemeslníkům podporou vztahu mezi kakaem a mayskou kulturou. Tímto způsobem se snažíme zajistit udržitelnou budoucnost všech, kteří jsou spojeni s výrobou kakaa.

Pokud se chcete dozvědět více o našem projektu v Tikulu - nebo chcete vědět, jak můžete pomoci vy - navštivte naši stránku Kontakty.