Naše společnost si je vědoma svého dopadu na životní prostředí a chce hrát zodpovědnou úlohu v globální výzvě, kterou představuje změna klimatu.

V potravinářském průmyslu jsme denně konfrontováni s problémy, které s sebou nese využívání základních ingrediencí. A ačkoli stále usilujeme o zvyšování růstu, zároveň se zavazujeme snižovat svou ekologickou stopu pomocí vysoce kvalitních výrobků, které respektují životní prostředí, minimalizací emisí skleníkových plynů a snížením množství odpadu a spotřeby vody.

Směrem k udržitelnějšímu podnikání

Uvědomujeme si, že naše činnost má vliv na společnost a životní prostředí, a současně jsme hluboce přesvědčeni o potřebě udržitelnosti. Proto investujeme velké množství zdrojů do vývoje nových řešení, ať už se jedná o úsporu energie, obnovitelné energie nebo zpracování odpadu.

Snaha minimalizovat dopad našich aktivit se nepromítá jen do výroby samotné, ale do celého procesu získávání surovin, balení, skladování, přepravy a dodávky zákazníkům. Tyto závazky vycházejí z našeho vlastního přesvědčení a odráží i očekávání našich zákazníků a spotřebitelů.

The World In Their Hands