Naše společnost si je vědoma svého dopadu na životní prostředí a chce hrát zodpovědnou úlohu v globální výzvě, kterou představuje změna klimatu.

V potravinářském průmyslu jsme denně konfrontováni s problémy, které s sebou nese využívání základních ingrediencí. A ačkoli stále usilujeme o zvyšování růstu, zároveň se zavazujeme snižovat svou ekologickou stopu pomocí vysoce kvalitních výrobků, které respektují životní prostředí, minimalizací emisí skleníkových plynů a snížením množství odpadu a spotřeby vody.

Směrem k udržitelnějšímu podnikání

Uvědomujeme si, že naše činnost má vliv na společnost a životní prostředí, a současně jsme hluboce přesvědčeni o potřebě udržitelnosti. Proto investujeme velké množství zdrojů do vývoje nových řešení, ať už se jedná o úsporu energie, obnovitelné energie nebo zpracování odpadu.

Snaha minimalizovat dopad našich aktivit se nepromítá jen do výroby samotné, ale do celého procesu získávání surovin, balení, skladování, přepravy a dodávky zákazníkům. Tyto závazky vycházejí z našeho vlastního přesvědčení a odráží i očekávání našich zákazníků a spotřebitelů.

The World In Their Hands

Puratos a udržitelnost

Konkrétní kroky pro pozitivní dopad

Konkrétní kroky pro pozitivní dopad

Téměř každá společnost bude pravděpodobně tvrdit, že považuje udržitelnost za mimořádně důležitou. Existují však obrovské rozdíly mezi vizí a strategií, jak fungovat udržitelným způsobem. Kupujete certifikáty, platíte uhlíkovou daň, nebo podnikáte konkrétní kroky sami? Puratos pevně věří v to poslední a stanovuje si vlastní ambiciózní cíle udržitelnosti. Jaká opatření jsou zavedena k dosažení našich cílů?

Uhlíkově neutrální v roce 2025

Uhlíkově neutrální v roce 2025

Společnost Puratos se zavázala k ambiciózním cílům v udržitelnosti: společnost musí být v roce 2025 neutrální z hlediska emisí uhlíku a naše využívání vody musí být plně pod kontrolou do roku 2030. K dosažení těchto cílů společnost Puratos vytvořila velmi konkrétní projekty.

Návrat vody do přírody

Návrat vody do přírody

Pro každé euro, které Puratos vydělá, je potřeba litr vody. Není třeba říkat, že voda je pro naši společnost nesmírně důležitá. Proto jsme použili vodu jako jeden z našich hlavních cílů udržitelnosti. V roce 2030 musí být naše spotřeba vody snížena o 25 % a veškerá voda, kterou vypustíme, musí být 100% pod kontrolou, abychom ji mohli vrátit zpět do přírody. Říkáme tomu vodní bilance.