Pekařské školy Puratos pro lepší život v Indii a Brazílii

Je jistě důležité sdílet naše know-how a dovednosti s obchodními partnery – pekaři, supermarkety, potravinářským průmyslem a službami, kterým dodáváme naše suroviny, ale ještě důležitější je pro nás pomáhat znevýhodněným komunitám v zemích, ve kterých působíme. Být spolehlivým partnerem je součástí naší mezinárodní obchodní filozofie, a proto jsme v Indii a v Brazílii otevřeli vlastní pekařské školy.


Stejně jako v mnoha dalších rozvojových zemích i v Indii a v Brazílii roste poptávka spotřebitelů po hotových výrobcích jako jsou dorty, jemné pečivo a čokolády. Supermarkety, pekárny a cukrárny, stejně tak hotely a výletní lodě by rády rozšířily nabídku svých výrobků, avšak mnohé z nich trpí značným nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

Pekaři budoucnosti

Společnost Puratos se proto rozhodla předat mladým lidem své zkušenosti a dovednosti a investovala do výstavby pekařských škol v Brazílii a v Indii. V obou zemích výuka odpovídá středoškolskému vzdělání, tak aby studenti získali potřebné znalosti a mohli pak působit v daném oboru. Program zahrnuje placené stáže v různých společnostech a závazek společnosti Puratos zaměstnávat absolventy obou škol v našich vlastních pobočkách nebo u našich partnerů.


Na základě úspěchu projektů v Indii a v Brazílii plánujeme program rozšířit, aby ještě více mladých lidí z rozvojových zemí mělo možnost uplatnit se v potravinářském oboru a zajistit si stálou práci a lepší životní podmínky.

Indie

Naše první pekařská škola byla slavnostně otevřena v Indii v srpnu 2014. Každý rok se zde věnujeme pětadvaceti žákům ze znevýhodněných oblastí. Program výuky je široký a rozmanitý, od úplných pekařských základů až po složité techniky v oboru cukrářství a výroby čokolády.

Brazílie

V dubnu 2015 jsme ve spolupráci s Nadací Gol de Letra spustili podobný projekt v blízkosti Sao Paola v Brazílii, kde dostává každoročně asi dvacítka žáků příležitost zúčastnit se na 18 měsíců našich workshopů.

 

Pokud se chcete o našich pekařských školách dozvědět více, kontaktujte svého místního obchodního zástupce.