Dávat zpět

Ve společnosti Puratos věříme, že je důležité přispívat v zemích, ve kterých působíme. Ať je to sdílení našich znalostí a dovedností s lidmi ze znevýhodněných komunit nebo investování do udržitelných programů, které chrání biologickou rozmanitost a zlepšují životní podmínky místních obyvatel.

Tímto způsobem přispíváme komunitě - naší prací pomáháme příští generaci.

Pekařské školy

Jedním z našich cílů je pomoci mladým lidem ze znevýhodněných komunit zajistit pracovní místa, která jim zaručí dobrou kvalitu života. V Indii a Brazílii jsme toho dosáhli otevřením našich prvních pekařských škol.