Zaměstnanci Puratos

V Puratos jsme odhodláni poskytovat svým zaměstnancům profesionální prostředí, v němž jsou učení a profesní rozvoj hlavními prvky. Firemní kultura Puratos kombinuje vědu a umění, naši historii inovací a současný pohled do budoucnosti. Říkáme jí Puratos Magic – Kouzlo Puratos a umožní vám rozpoutat talent, který ve vás dřímá.

Společnost Puratos je mezinárodní skupinou, jejíž produkty a služby jsou k dispozici ve více než 100 zemích. Ve svých 69 dceřiných společnostech Puratos zaměstnává na 7600 lidí po celém světě.

Od roku 2012 se počet zaměstnanců zvýšil o 30% a všichni společně efektivně přispívají k růstu a úspěchům našich zákazníků. 

Jak poroste vaše Kouzlo?

Váš první den ve společnosti Puratos začne představením programu pro nováčky Puratos Welcome Journey (uvítací cesta).

V tomto programu se seznámíte s historií a kulturou společnosti, se všemi produkty, s přístupem k zákazníkům a v neposlední řadě také
s naším závazkem udržitelnosti.

Vše se dozvíte prostřednictvím setkání s kolegy, zábavnou formou her a úkolů a vše je navíc doprovázeno interaktivním e-kurzem.

Prostředí pro spolupráci

V Puratos věříme v týmovou práci. Prostřednictvím interních a externích sítí sdílíme naše znalosti, osvědčené postupy, inovace a schopnosti. Spolupracujeme s multidisciplinárními týmy a s externími obchodními partnery, včetně našich zákazníků (B2B) a jejich zákazníků (spotřebitelé, B2C).

Puratos věří dlouhodobým cílům a  aktivně "investuje do budoucnosti". Důkazem budiž fakt, že naše společnost má více než 81 inovačních center a 2,2% svého obratu investuje do výzkumu a vývoje.

Univerzita Puratos

Inovace jsou v srdci všeho, co děláme. Závazek k neustálému zdokonalování Puratos demonstruje prostřednictvím Univerzity Puratos, která nabízí dlouhodobé a různorodé vzdělávání.

Díky našemu osobnímu programu Puratos Leadership, se naši současní i budoucí vedoucí pracovníci stanou vášnivými ambasadory naší Puratos Magic kultury. Jako "spolehliví partneři v oblasti inovací" jsou schopni uspět v našem rychle se rozvíjejícím a vysoce výkonném prostředí.

Chcete-li se dozvědět více a podniknout první krok na této vzrušující cestě,  podívejte se na naše pracovní nabídky.