Hodnoty, ve které věříme…

Pro Puratos pracují tisíce lidí různých kultur po celé zeměkouli a jejich různorodost je jednou z nejsilnějších stránek společnosti. To je dáno vírou ve stejné hodnoty, tím že jsme opravdu schopni dodávat to nejlepší. Roky jsme vyvíjeli "kouzelný" styl Puratosu, jak dělat věci na základě sdíleného porozumění. Tato důvěra nám dala sílu vytvořit naši vizi a ta nás následovně inspirovala ke každé činnosti tak, abyste vy jako zákazníci této společnosti a jejím lidem věřili.

Kolektivní duch

Společnou prací docilujeme větších úspěchů, prožíváme více zábavy a věříme, že celek převyšuje součet jednotlivostí.

Etika

Být věrný našemu mravnímu přesvědčení, udržovat naše profesionální zásady, ctít naše závazky a zaručovat absolutní bezpečnost jídla.

Kvalita

Získat ji ve správný čas napoprvé, vždy - a stále hledat další zlepšení.

Nadšení

Sdílet nadšení při pomoci našim zákazníkům v růstu jejich podnikání pomocí nových myšlenek a právě tak pro vytvářením pracovního prostředí, které stimuluje rozvoj lidí.

Odvaha

Uchopit příležitosti, nikdy se nebát zkusit nové věci.

Vize

Inovovat s vizí. Budovat nové zkušenosti, dychtivě hledat nové obzory a pomáhat našim zákazníkům připravit se na stále se měnící budoucnost.