Obchodní podmínky

Použití těchto webových stránek („webu“) podléhá podmínkám, které jsou popsány níže. Pouhé použití tohoto webu znamená, že jste si tyto podmínky použití přečetli a souhlasíte s nimi.

Registrace

Náš web nabízí návštěvníkům několik příležitostí, jak si zaregistrovat příjem reklamní a informační korespondence a materiálů a jak pomáhat s hodnocením našich výrobků. Tyto registrační formuláře umožňují uživatelům nechat se (vyjádřením výslovného souhlasu) zařadit do seznamu adresátů společnosti Puratos a požadují od uživatelů uvedení kontaktních údajů (jako je jméno a e-mailová adresa). Tyto kontaktní údaje používáme k zasílání informací o naší společnosti a o našich výrobcích a službách. Uživatelé, kteří se zaregistrují a později si budou přát, aby byli z této účasti vyjmuti, mohou kdykoli vyjádřit výslovný nesouhlas s odesíláním budoucí e-mailové korespondence ze strany naší společnosti. Uživatelé mají vždy možnost vyjádřiv výslovný nesouhlas nebo změnit preference prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí všech netransakčních e-mailových zpráv. Automaticky také shromažďujeme informace pro analýzu používání webu, které nám umožňují obsah našeho webu dále vylepšovat. Používáme Google Analytics, službu webové analytiky, kterou poskytuje společnost Google Inc.

Ochrana osobních údajů

Náš web nabízí návštěvníkům několik příležitostí, jak si zaregistrovat příjem reklamní a informační korespondence a materiálů a jak pomáhat s hodnocením našich výrobků. Tyto registrační formuláře umožňují uživatelům nechat se (vyjádřením výslovného souhlasu) zařadit do seznamu adresátů společnosti Puratos a požadují od uživatelů uvedení kontaktních údajů (jako je jméno a e-mailová adresa). Tyto kontaktní údaje používáme k zasílání informací o naší společnosti a o našich výrobcích a službách. Uživatelé, kteří se zaregistrují a později si budou přát, aby byli z této účasti vyjmuti, mohou kdykoli vyjádřit výslovný nesouhlas s odesíláním budoucí e-mailové korespondence ze strany naší společnosti. Uživatelé mají vždy příležitost vyjádřit výslovný nesouhlas nebo změnit preference prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí všech netransakčních e-mailových zpráv. Automaticky také shromažďujeme informace pro analýzu používání webu, které nám umožňují obsah našeho webu dále vylepšovat. Používáme Google Analytics, službu webové analytiky, kterou poskytuje společnost Google Inc. Osobní údaje, které nám dáte k dispozici, budou zpracovány oddělením služeb zákazníkům společnosti Puratos Group. Máte právo vznést zdarma námitky ke zpracování těchto údajů pro účely přímého marketingu. Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené zaregistrované údaje mohou být předány pobočkám a stálým partnerům společnosti Puratos Group. Společnost Puratos Group však v žádném případě nesdělí, nepronajme ani neprodá žádné z vašich osobních kontaktních údajů jiným než těmto uvedeným subjektům.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou řetězce textových informací, které weby převádí do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače, aby si web pamatoval, kdo jste. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie a hodnotu (obvykle náhodně generované, jedinečné číslo). To nám pomáhá zajistit pro Vás co nejlepší prostředí a možnosti při prohlížení našeho webu a také nám to umožňuje vylepšovat náš web a naše služby (například volbu jazyka). Používáme službu Google Analytics, která kompiluje anonymní agregovanou statistiku. Ta nám pomáhá pochopit, jak uživatelé náš web používají, a pomáhá nám vylepšovat strukturu našeho webu. Máte možnost si nastavení v prohlížeči upravit. Pokud jsou však soubory cookie omezeny nebo zakázány, může to vést k blokování interaktivních funkcí. Informace shromážděné pomocí souborů cookie neprodáváme ani je neprozrazujeme třetím stranám mimo společnost Puratos Group, vyjma zmiňované služby Google Analytics a případů, kdy to vyžaduje zákon (například organizacím státní správy nebo donucovacím orgánům). Jestliže soubory cookie dostávat nechcete, můžete si prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás upozornil na to, že vám byly soubory cookie odeslány, nebo můžete používání souborů cookie zcela zakázat. Můžete také soubory cookie, které již byly poslány, vymazat. Postup naleznete v nápovědě k prohlížeči. Další možností je navštívit web www.aboutcookies.org, kde naleznete vyčerpávající informace o tom, jak to provést v nejrůznějších prohlížečích. Další informace o službě Google Analytics naleznete zde.

Autorská práva

Tato stránka podléhá ochraně autorských práv a tento web nebo jakékoliv jeho dodatky mohou obsahovat informace, které jsou důvěrné a/nebo jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví. Jakékoli použití těchto informací obsažených na tomto webu (mimo jiné jejich reprodukování jako celku nebo jakékoli jejich části, jejich ústní předání nebo jejich distribuce jakoukoli formou) je zakázáno. Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.

Zásady pro nábor zaměstnanců elektronickou formou

Osobní údaje, které nám dáte k dispozici, budou použity s ohledem na naše aktivity výběru a náboru. Za zpracování těchto údajů je odpovědné naše personální oddělení. Tím, že nám poskytnete tyto údaje, nám dovolujete nakládat s nimi s souvislostí s Vaší žádostí. Máte právo do těchto údajů nahlédnout, provést jejich úpravu a vznést zdarma námitky k jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Tyto osobní údaje mohou být předány společnosti Puratos Group a jejím pobočkám. S předáním svých osobních údajů nemusíte souhlasit. Pokud si však nebude přát, aby byly tyto údaje předány uvedeným způsobem, bude to pro nás znamenat překážku ve zpracování Vaší žádosti.

Výpadky webu

Učiníme všechno pro to, abychom předešli výpadkům webu z důvodu technických chyb.
Nejsme však schopni garantovat, že tento web bude zcela bez jakýchkoliv druhů výpadků nebo že nebude předmětem jiných technických problémů. 

Odpovědnost

Neponeseme odpovědnost za žádné škody vzniklé nebo způsobené přímým nebo nepřímým použitím webu nebo informací dostupných na webu nebo prostřednictvím něj. Nejsme mimo jiné odpovědni za škody, které jsou důsledkem (a) možných výpadků webu způsobených technickými chybami, a to ani v případě, že by chyba byla kvalifikována jako „vážná vada“ podle belgického práva, (b) přítomnosti virů nebo jakýchkoli jiných rušivých prvků, (c) konzultací nebo použití webů (například prostřednictvím odkazů), na které se odkazuje na webu společnosti Puratos Group nebo prostřednictvím něj, (d) informací dostupných na webu společnosti Puratos nebo (e) elektronické komunikace prostřednictvím tohoto webu (například e-mailů) nebo zpoždění, zachycení či manipulace s takovouto komunikací třetími stranami.
Všechny informace dostupné na webu nebo prostřednictvím něj proto používáte zcela na své vlastní nebezpečí. Z toho vyplývá, že odpovědnost za všechna rozhodnutí přijatá na základě informací dostupných na tomto webu nebo prostřednictvím něj nesete Vy sami.
Na své straně provedete všechna přiměřená bezpečnostní opatření, abyste zabránili poškození svého zařízení viry, trojskými koni atd. V žádném případě negarantujeme kompatibilitu vašeho zařízení se soubory, které jsou součástí tohoto webu nebo které jsou na něm dostupné, ani to, že bude možné k těmto prvkům získat přístup.