100% závazek

Zavazujeme se vyvíjet, vyrábět a distribuovat výrobky a služby nejvyšší kvality. Zavedení celkového řízení kvality TQM je klíčovým faktorem úspěchu a dokonalé úrovně a spolehlivosti našich výrobků a služeb.

Bezpečnost a zdraví

Zavazujeme se vyvíjet, vyrábět a distribuovat po celém světě výrobky, které splňují a převyšují mezinárodní  legislativní požadavky na bezpečnost potravy. Co největší důraz klademe na zdravé pracovní prostředí, kde školení a podpora bezpečnosti je naší běžnou povinností vůči našim zaměstnancům, dodavatelům, subdodavatelům a zákazníkům.

Doložitelnost

Zavazujeme se dosahovat našich strategických, ekonomických a provozních cílů dodržováním ekologických pravidel a respektováním našich akcionářů a místních úřadů.