Sensobus

inside_Sensobus Sensobus Puratos je ojedinělý koncept, který nám pomáhá pochopit preference spotřebitelů. Je plně vybaven senzorickou analytickou laboratoří na kolech, která Vás může navštívit, a může tak být použita ke zjištění chuťových preferencí Vašich spotřebitelů přímo v místě.
Sensobus, který je v současné době k dispozici na evropských trzích a na trzích Severní Ameriky rád uvítá až 300 spotřebitelů denně, kteří mu předají své chuťové informace. Tyto informace jsou analyzovány našimi výzkumnými pracovníky, kteří je potom použijí k předložení návrhu na nejvhodnější výrobek, nebo řešením toho, co vaši konkrétní spotřebitelé hledají.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sensobus přispívá k nejrychlejšímu a snadnému způsobu jak se dostat k srdci vašich obchodních aktivit - k preferencím vašich zákazníků. A co více, výzkum je veden právě tam, kde vaši spotřebitelé dělají své každodenní nákupy.

Související webové stránky