Co je tam pro mě?

innovation center Projevte své schopnosti v našich Inovačních centrech Puratos. Tato obětavá centra jsou centry aktivity, ve kterých můžete vidět v činnosti nejmodernější zařízení a objevit nové způsoby jak posunout své podnikání vpřed.

V Puratos vám chceme pomoci vytvořit výrobky a řešení, která podpoří Vaše podnikání. Jsme rozhodnuti přinášet našim zákazníkům odbornou podporu, nejnovější technologie a zařízení a nahlédnutí do mezinárodních trendů. Toto všechno děláme prostřednictvím naší rostoucí sítě inovačních center. 


Tady Vám můžeme pomoci ve všech následujících oblastech:   

Vývoj výrobku

Náš tým nabízí odborná školení ve vývoji výrobku a pomáhá Vám vytvořit výrobky o kterých sníte. Můžete se dovědět, jak vylepšit řadu svých stávajících výrobků přidáním specifických vlastností nebo výhod, které Vás odliší. Porovnejte své výrobky s výrobky svých konkurentů.  Můžete tak vidět jasněji své postavení na trhu. Ohodnoťte své silné a slabé stránky a potom s námi pracujte na překonání těch slabých.

Náš tým nabízí odborná školení ve vývoji výrobku a pomáhá Vám vytvořit výrobky o kterých sníte.

Category management

Můžeme pracovat s Vaším Category managementem, obohatit vztah mezi maloobchodem a dodavatelem a ve spolupráci vytvářet přístup který Vám umožní nastavit si ziskové cíle a strategie.

Profilování výrobku

Vytvořte profily chleba a cukroví tím, že nejprve určíte nejdůležitější vlastnosti výrobku (chuť, texturu…). My potom dáme výrobkům různých výrobců pořadí podle preferencí a po senzorickém a fyzickém ohodnocení prozkoumáme, proč jsou určité výrobky preferované. Nakonec pro Vás najdeme řešení, jaké Vám umožní vytvořit výrobky, které budou přitažlivé pro Vaše cílové zákazníky.                                                                
V pekárně, cukrárně, nebo při výrobě čokolády, tam všude pro Vás existuje inovační centrum Puratosu.

Srovnávacím testem vašich výrobků s konkurenčními můžete jasně vidět Vaši pozici na trhu.