Průmyslové cukrářské odborné centrum

industrial bakery competence center Průmyslové odborné pekařské centrum poskytuje zákazníkům zařízení a nástroje pro vývoj specifických řešení a pro výzkum a testování konečných aplikací ještě předtím, než jsou postoupeny ke konečné realizaci na výrobní lince zákazníka.

Co je to POPC

Průmyslové odborné pekařské centrum se zaměřuje na výzkum průmyslových pekárenských procesů, vývoj průmyslových aplikací a školení potenciálních zákazníků a klientů. Srdcem POPC je plně vybavená pilotní pekárna pro technologické inovace a proces optimalizace v průmyslových pekárnách při ředitelství Puratosu v Bruselu v Belgii. POPC poskytuje zákazníkům svým zařízením a nástroji možnost vyvíjet specifická řešení a zkoumat a testovat finální aplikace před jejich předáním ke konečné realizaci na výrobní lince zákazníka. 

Co pro Vás může POPC udělat?

Průmyslové odborné pekařské centrum nabízí úplný balíček řešení přizpůsobený potřebám zákazníka: od ingrediencí k recepturám hotových výrobků s jejich nutriční hodnotou, od zpracování k realizaci a ohodnocení (senzorickému, profilování). Nabízí také školení pro specifické aplikace a technologie v průmyslovém sektoru.

Jak můžeme spolupracovat?

Je nám potěšením pozvat Vás do našich center, abyste v těsné spolupráci s týmem odborníků Puratosu pracovali na průmyslových aplikacích a technologiích a osvojili si naše know-how a kvalifikovaně posoudili inovační řešení. Váš místní představitel Puratosu Vám může předat více informací o tom, jak těžit z Průmyslového pekařského centra. Můžete také poslat e-mail na  Info@puratos.com.

Víte, že

Puratos je zapojen do projektu EU FRESH BAKE: Puratos má po celém světě mnoho manažerů pro výzkum pekárenského průmyslu.